Яна Ус, Yana Us
Яна Ус, Yana Us
Подтвержден адрес электронной почты в домене fem.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бюджет участі: досвід застосування та перспективи вдосконалення в містах України
ІМ Сотник, ЯО Ус
Сумський державний університет, 2018
72018
Marketing strategies of green investments: basic concepts and specific features
T Pimonenko, O Liuliov, Y Us
Herald of Ternopil National Economic University, 177-185, 2019
4*2019
Energy-efficient house: economic, ecological and social justification in Ukrainian conditions
T Pimonenko, L Lyulyova, Y Us
Environmental economics, 53-61, 2017
32017
Сучасні еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку
ТВ Пімоненко, Д Леус, Я Ус, СМ Федина
Сумський державний університет, 2017
32017
Feed-in tariff like an incentive instrument to enlarge renewable energy using by households
TV Pimonenko, OV Liulov, Y Us
Sumy State University, 2016
22016
Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій
ТВ Пімоненко, ОВ Люльов, ЯО Ус
Економічний вісник Національного гірничого університету, 180-190, 2018
12018
Модель Лотки-Вольтерри як інструмент аналізу динаміки змін інвестиційних процесів в економічних системах
ОВ Люльов, ТВ Пімоненко, ЯО Ус
Сумський державний університет, 2016
12016
Energy-Efficient Innovations: Marketing, Management and Law Supporting
V Panchenko, YV Harust, YO Us, OM Korobets, VV Pavlyk
Sumy State University, 2020
2020
Marketing Instruments to Boost Green Investment Market
T Pimonenko, O Lyulyov, YA Us
Редакційна колегія, 59, 2019
2019
Green development of small and medium enterprises of Ukraine: the eu experience
T Pimonenko, O Lyulyov, Y Us
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii 1, 69-78, 2019
2019
Вплив транснаціональних компаній на цифрову економіку
ОІ Карінцева, А Ковальова, Я Ус
Сумський державний університет, 2019
2019
Теоретические аспекты концепции маркетинга зелених инвестиций
ТВ Пимоненко, АВ Люльов, ЯА Ус
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 64 …, 2018
2018
Бюджет участі: зарубіжний і вітчизняний досвід впровадження
ІМ Сотник, ЯО Ус
Видавничий центр Київського національного університету культури і мистецтв, 2018
2018
Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі
ОВ Люльов, ТВ Пімоненко, ВІ Вороненко, ОВ Кубатко, ВО Боровик, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Вплив фізичної культури та спорту на формування особистості
ЯО Ус, ВМ Босько
Сумський державний університет, 2017
2017
Енергоефективні будівлі: досвід ЄС
ТВ Пімоненко, ОВ Люльов, ЯО Ус
Сумський державний університет, 2017
2017
Рубрика: Экономика природопользования
ТВ Пимоненко, АВ Люльов, ЯА Ус, ОВ Самуся, ЛВ Касьяненко, ...
Образование, 53, 2016
2016
Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні в умовах Четвертої промислової революції з урахуванням досвіду ЄС
ЮВ Чорток, ТВ Пімоненко, ЯВ Ус
Сумський державний університет, 2016
2016
Екологічне маркування як інструмент управління у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції
ТІ Шевченко, ЯО Ус
Сумський державний університет, 2016
2016
Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної промисловості України
ІМ Бурлакова, ЯО Ус
Сумський державний університет, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20