Подписаться
Zina Budnik Зіна Буднік
Zina Budnik Зіна Буднік
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику гідрохімічних показників річки Іква
ОО Бєдункова, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
52012
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною …
НМ Корчик, ОІ Мисіна
42020
Комплексна оцінка якості води річки Іква в межах Дубенського району
ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
42015
Дослідження зміни якості поверхневих вод в басейні річки Іква
МО Клименко, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
42013
Характеристика басейну річки Іква
МО Клименко, НМ Вознюк, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
42011
Особливості зміни гідрохімічного режиму р. Іква під дією антропогенної діяльності
МО Клименко, АМ Прищепа, ІІ Статник, ОО Бєдункова, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
32018
Оцінка соціо-економіко-екологічного розвитку території басейну річки Іква
МО Клименко, ОМ Клименко, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
32013
Екологічна оцінка агрохімічних показників та родючості грунтів басейну р. Іква
ЗМ Буднік
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2019
22019
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічна безпека регіонів» для студентів спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту …
АМ Прищепа, НМ Вознюк, ОА Брежицька, НС Ковальчук, ЛМ Стецюк, ...
22018
Роль лісових екосистем у формуванні екомережі в басейні р. Іква
ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
12019
БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА РІВНОГО НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ
АМ Прищепа, ІМ Борщевська, ЗМ Буднік, ОА Брежицька, ОМ Курилюк
Студентський вісник НУВГП, 30-38, 2017
12017
Оцінка екологічної безпеки території басейну р. Іква
МО Клименко, ОМ Клименко, ЗМ Буднік
Серія Сільськогосподарські науки 2 (74), 2016
12016
Сучасний стан басейну р. Іква
МО Клименко, ЗМ Буднік
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
12015
СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЗЕМНИХ ПИТНИХ ВОД АРТЕЗІАНСЬКИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ
ІІ Залеський, ЗМ Буднік, ОМ Карповець
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
12012
Екологічна оцінка сучасного стану басейну річки Іква за показниками фітопланктону
ЗМ Буднік, МО Клименко
Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього, 14, 0
1
Методичні рекомендації з оцінки ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря для здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) за освітньо …
МВ Каськів, ЗМ Буднік
2022
Силабус навчальної дисципліни" Адаптація до змін клімату" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія»
ЗМ Буднік
2022
ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІМ Борщевська, ОА Ліхо, КП Турчина, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2021
2021
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗІВ ІХТІОФАУНИ МЛИНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
ТВ Полтавченко, ЗМ Буднік, ЛМ Стецюк, РА Антонюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2021
2021
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Лісове господарство" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 205" Лісове господарство", галузі знань 20" Аграрні науки та продовольство"
ОМ Клименко, МО Клименко, ВМ Гончар, АМ Прищепа, ІВ Фізик, ...
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20