Ситник,Олександр Миколайович, Ситник О М,О М Ситник, Sytnyk, O.M.
Ситник,Олександр Миколайович, Ситник О М,О М Ситник, Sytnyk, O.M.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку ХІХ ст.–до 1939 р.)
ОМ Ситник
Донецьк:«Нуолідж»(Донецька філія), 2009
132009
Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України
СОМ Шевченко АЄ
Трипільська цивілізація, 2012
82012
Імідж викладача як основа підвищення конкурентоспроможності ВНЗ: парадигма сучасного освітнього процесу
РІ Олексенко, ОМ Ситник, ДІ Генадійович
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: збірник …, 2018
7*2018
Історичні витоки російсько-української війни 2014 –2017 років
О Ситник
Східноєвропейський історичний вісник, С. 71-81., 2017
72017
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність
М Литвин, В Александрович, Л Войтович, І Патер, М Романюк, ...
Вип. 28: Іван Крип՚ якевич у родинній традиції, науці, суспільстві, 2016
32016
Досвід російсько-української війни 2014-2017 років в контексті україно-польських історичних відносин
О Ситник
Nad Wisłą i Dnieprem / Над Віслою і Дніпром. 1, С. 182-185., 2017
22017
Гібридний характер російсько-української війни 2014-2017 років та пошук ефективних засобів протидії
О Ситник
Всеукраїнська наукова військово-історична конференція (м. Київ, 2017 р.), С …, 2017
22017
Характеристика ідеології сучасних українських націоналістичних партій: теоретико-методологічний аспект
О Ситник
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2011
22011
Досвiд державного будiвництва ЗУНР як вияв прагнення до соборностi українських земель
О Ситник, М Кузишин
2
Перспективи розвитку дослідницьких центрів в українських університетах у контексті Закону Про вищу освіту 2014 року
О Ситник
Українознавчий альманах, 188-192, 2014
12014
Проблеми українського державотворення періоду 1917-1921 років: причини поразки національно-визвольних змагань крізь призму очевидців та сучасних дослідників
О Ситник
Українознавчий альманах, 138-145, 2013
12013
Эволюция доктрины права в первые годы становления Советского государства
СОМ Шевченко АЄ
Доктрина права., 2011
12011
Підґрунтя та витоки московської експансіоністської імперської політики щодо України
ОМ Ситник, КК Сізарєв
Zaporizhzhia Historical Review, 153-157, 2019
2019
Relevant research of historical sciences. Russian-ukrainian war 2014–2019 years as the decisive stage of the struggle for the Ukrainian independent state
ОМ Ситник
Liha-Pres, Lviv-Toruń, 2019
2019
Chronology in the timeline of historical knowledge. Ukrainian-polish political relations in the context of opposing imperial encroachments from Russia
ОМ Ситник
Liha-Pres, Lviv-Toruń, 2019
2019
Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage. Evolution of a hybrid-information war in the context of aggressive policy of the …
ОМ Ситник
Liha-Pres, 2019
2019
Цивілізаційні витоки та унікальність археологічної культури Кукутені-Трипілля
ОМ Ситник
«Кукутень-Трипілля: шлях до ЮНЕСКО»: зб. наук. праць за матеріалами …, 2018
2018
Teacher’s imageas a basis of increasing competitiveness of higher education: a paradigm of modern educational process
R Oleksenko, O Sytnуk, I Denysov
ЗДІА, 2018
2018
Myth as non-influence of the socium
О Sytnyk
MOKSLAS IR PRAKTIKA, С. 64-65., 2018
2018
Шляхи збереження нематеріальної культурної спадщини національних меншин північно-західного Приазов’я
О Ситник
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20