Подписаться
Світлана Цимбалюк
Світлана Цимбалюк
Доцент кафедри товарознавства таТЕБ, Університету ДФС України, к.е.н., доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи організації та методики викладання у вищій школі: навч.-метод. посіб.
ВТ Білоус, ЛІ Горюнова, АВ Цимбалюк, СЯ Цимбалюк
Ірпінь: Академія ДПС України, 2001
152001
Роль держави в ефективному використанні фінансових ресурсів ВНЗ
А Цимбалюк, С Цимбалюк
Вища школа, 90-96, 2009
52009
Економіка підприємства
ЛМ Гаєвська, ОЛ Фурманюк, ТВ Паєнтко
Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006
52006
Основи органiзацiї та методики викладання у вищiй школi: навч.-метод. посiб
ВТ Бiлоус, ЛI Горюнова, АВ Цимбалюк, СЯ Цимбалюк
52001
Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму
СЯ Цимбалюк, ІВ Морозова
URL: http://www. ecoj. dea. kiev. ua/archives/2019/1/part_1/8. pdf, 2019
32019
Сучасні підходи до характеристики терміна здоров’я
С Цимбалюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 88-94, 2016
32016
Фітосанітарний контроль як складова державного регулювання екобезпеки
МВ Носова, СЯ Цимбалюк
Ірпінь., 2019
22019
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ): Дис. к.е.н.
СЯ Цимбалюк
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ, 2000
2*2000
Методологічні засади еколого–економічної оцінки впливу промисловості на довкілля
СЯ Цимбалюк
Енергетика: економіка, технології, екологія, 19-24, 2000
22000
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ)
СЯ Цимбалюк
АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ …, 2000
2*2000
Вплив податкової політики на формування бюджетних коштів України
АВ Цимбалюк, СЯ Цимбалюк
Ірпінь., 2021
2021
Соціальні мережі як дієвий інструмент розкриття бібліотечного фонду в умовах карантинних обмежень
С Цимбалюк, Н Добрянська
Видавництво Олександри Гаркуші, 2021
2021
Модус осмислення самопрезентації особистості в сучасних наукових студіях
СЯ Цимбалюк, А Діденко
Ірпінь., 2021
2021
Світовий ринок екологічних товарів і послуг: сучасний стан та перспективи для України
СЯ Цимбалюк
Ірпінь., 2021
2021
Податково-правові та економіко-екологічні важелі управління екологізацією виробництва в Україні
АВ Цимбалюк, СЯ Цимбалюк
Економіка та держава, 48-53, 2021
2021
Принцип системності в українській податковій термінології
ОВ Чорна, СЯ Цимбалюк
Ірпінь., 2020
2020
Екологічний податок в контексті витрат на природоохоронні заходи
ІС Сагайдак, СЯ Цимбалюк
Ірпінь., 2020
2020
Правове регулювання якості та безпеки продуктів харчування в Україні
СЯ Цимбалюк, КВ Вальчук
Ірпінь., 2020
2020
Розвиток «зеленої» економіки в умовах глобалізації: проблеми, перспективи
СЯ Цимбалюк, ІВ Морозова
Житомир., 2020
2020
Міжнародний досвід використання інструментів екологічного оподаткування в системі екологічного менеджменту
СЯ Цимбалюк, ІВ Морозова
Ірпінь., 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20