Світлана Распопіна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кислотно-основні властивості ґрунтів в умовах забруднення довкілля викидами цементного виробництва
ВП Ворон
Вісник ХДАУ: серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 1999
61999
Запаси органічного вуглецю у ґрунтах та підстилці на ділянках моніторингу лісів
ІФ Букша, СП Распопіна, ПВ Петрович
Лісівництво і агролісомеліорація, 106–113, 2012
52012
Гранулометричний склад піщаних грунтів та продуктивність соснових лісів
СП Распопіна
Науковий вісник Чернівецького університету, 333–338, 2012
3*2012
Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець
СП Распопіна
УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, 2003
3*2003
Лісорослинний потенціал дерново-підзолистих ґрунтів у зоні Східного та Центрального Полісся
ММ Ведмідь, СП Распопіна, ОВ Зборовська
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
Ґрунтові індикатори для оцінювання продуктивності основних типів лісових місцезростань східного Лісостепу
СП Распопіна
Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвідомч. темат. наук. зб.–Харків, 89-95, 2011
22011
Методологічні проблеми оцінки лісопродуктивної здатності земель, що виводяться із сільськогосподарського обігу
СП Распопіна
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
2*2010
Оrganic carbon content in the old-arable soils of the Ukrainian polissia forest ecosystems
ZVI Raspopina S.P., Degtyarjov V.V., Trofymenko P.I., Trofimenko N.V
Monitoring 2019, 1-5, 2019
1*2019
ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧВ
СП РАСПОПИНА
ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ: МАТЕРИАЛЫ VIII …, 2019
12019
Методологічні підходи до лісотипологічної оцінки земель, прийнятих під залісення.
СП Распопіна, ММ Ведмідь
Харків, 2018
12018
Ґрунтові маркери для лісорослинної оцінки малопродуктивних земель
ВВ Дегтярьов, СП Распопіна
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
12015
Ґрунти гірського Криму та деякі пропозиції щодо їх описання
ЮВ Плугатар, СП Распопіна
Науковий вісник НЛТУ України 19 (3), 2009
12009
Властивості ґрунтоутворюючих порід і продуктивність дубових лісів Слобожанського лісорослинного району
СП Распопіна
Лісівництво і агролісомеліорація, 181–187, 2009
12009
Ґрунти соснових лісів в умовах промислового забруднення
СП Распопіна, ВП Ворон
Ґрунтознавство, 45-49, 2006
12006
Депонування органічного карбону в едафотопі типових соснових місцезростань Українського Полісся.
СП Распопіна
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Лісове ґрунтознавство: програма навчальної практики
СП Распопіна
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Лісова підстилка та її водоутримуючаздатність в захисних лісових смугах
ЮМ Біла, СП Распопіна, ММ Діденко
Канада, 2020
2020
Декоративні розсадники та насінництво: методичні вказівки до виконання курсової роботи «Організаційно–господарчий план декоративного розсадник
СП Распопіна
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Лісове ґрунтознавство: методичні рекомендації
СП Распопіна
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Піщані ґрунти та стан лісорозведення у зоні інтенсивної дефляції України
S Raspopina
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 108-114, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20