Михайличенко Олег Владимирович
Михайличенко Олег Владимирович
профессор, СумДПУ им.А.С.Макаренко
Verified email at sspu.sumy.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: навч. посібник для студентів музичних спеціальностей
ОВ Михайличенко
Суми: Наука, 3-26, 2004
732004
Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект): монографія
ОВ Михайличенко
Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький вал 356, 2007
352007
Методика преподавания общественных дисциплин в высшей школе: учебное пособие
ОВ Михайличенко
Сумы: СумДПУ 122, 2009
342009
Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.): Монографія
ОВ Михайличенко
К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000
242000
Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОВ Михайличенко
Суми, СумДПУ, 2009
152009
Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія: Навчальний посібник (двомовний)
ОВ Михайличенко
Суми: Козацький вал, 2009
142009
Історія науки і техніки: навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей
ОВ Михайличенко
Суми: СумДПУ, 2013
132013
Музично-педагогічна діяльність українських композиторів та виконавців другої половини XIX–початку XX ст.(історичні нариси)
ОВ Михайличенко
Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1, 2005
132005
Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ-початку ХХ ст.:[монографія]
ОВ Михайличенко
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005
112005
Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання
ОВ Михайличенко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 30-31, 2011
82011
Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін
ОВ Михайличенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
82011
Музыкальная педагогика как отрасль педагогической науки и теория музыкального учебно-воспитательного процесса
ОВ Михайличенко, ОП Рудницька
Мистецька освіта в Україні: теорія і практика [заг. ред. ОВ Михайличенко …, 2010
82010
Основы общей и музыкальной педагогики: теория и история: учебное пособие
ОВ Михайличенко
Сумы: Козацький вал, 2009
82009
Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ОВ Михайличенко
К.: Вид. центр КНЛУ, 1999
81999
Система освіти у сучасному Китаї
ОВ Михайличенко, ОО Шерстха
Київ: КДЛУ, 1996
71996
Основи методики викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОВ Михайличенко
Суми: ВАТ «СОД» видавництво «Козацький вал, 2006
62006
Освіта і виховання в Японії та Китаї: історикотеоретичний аспект
ОВ Михайличенко
Суми: Наука, 45-90, 1997
61997
Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття): навч. посіб
ТП Танько, МВ Чернявська, МВ Чернявская
Харків: ХНПУ імені ГС Сковороди, 2017
52017
Удосконалення організації та змісту наукових досліджень з фізичної культури і спорту в Україні як важлива передумова їх реформування
В Приходько, О Томенко, О Михайличенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 419-429, 2016
52016
Особливості проведення лекцій у вищому навчальному закладі
ОВ Михайличенко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць/[гол. ред …, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20