Павло Фріс
Павло Фріс
Професор права ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. Вид. 3 доп. і перероб.
ПЛ Фріс
ПП" Фенікс", 2018
3702018
Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми
ПЛ Фріс
Тов" Атіка", 2005
3152005
Нарис історії кримінально-правової політики України
ПЛ Фріс
Тов" Атіка", 2005
912005
Кримінально-правова політика України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 08
ПЛ Фріс
К 439, 382-418, 2005
882005
Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці
ПЛ Фріс
Вісник асоціації кримінального права України, 2, 2014
662014
Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник
ПЛ Фріс
Київ:«Центр навчальної літератури, 2004
502004
Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини
ПЛ Фріс
Видавництво ЗАТ" Надвірнянська друкарня", 2009
342009
Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення
ПЛ Фріс
Редакція журналу" Право України", 2011
252011
Ефективність кримінально-правової політики
ВІ Борисов, ПЛ Фріс
242014
До питання про кримінальну відповідальність юридичної особи
ПЛ Фріс
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 152-156, 2015
172015
Ознаки та склад кримінального проступку
ПЛ Фріс, ІБ Медицький
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 166-171, 2007
162007
Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього
ОО КВАША, ПЛ ФРІС, ЗОЯА ТРОСТЮК
152011
Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики
ПЛ Фріс
142010
Юридична особа як суб’єкт злочину за законодавством країн Європи та Америки
ПЛ Фріс, ІБ Медицький
Режим доступу: http://ivpz. org/nternetkonferents-ya-2013.79.—Назва з екрана, 2007
132007
Питання реформування кримінально-процесуального законодавства України та забезпечення рівності учасників кримінального процесу
ПЛ Фріс, АЮ Малєєв
Спілка адвокатів України, 2002
122002
Вибрані праці
ПЛ Фріс
Видавництво ПП" Фоліант", 2014
102014
Право громадян на зброю pro et contra
ПЛ Фріс
Наше право, 77-84, 2015
92015
Засади сучасної кримінально-правової політики України
ВІ Борисов, ПЛ Фріс
Питання боротьби зі злочинністю, 30-38, 2014
92014
Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення
ММ Яцишин
Національна академія правових наук України, Київський регіональний центр …, 2009
82009
До розуміння змісту політики у сфері боротьби зі злочинністю та основних напрямів кримінально-правової політики
ПЛ Фріс
СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК № 5-2011, 30, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20