Олександра Колісник (Oleksandra Kolisnyk)
Олександра Колісник (Oleksandra Kolisnyk)
Київський національний університет технологій та дизайну (Kiev National University of Technology and
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Феномен сміху в соціально-інформаційному просторі сьогодення
ОВ Колісник
Актуальні проблеми філософії та соціології, 57-61, 2015
22015
Театр у соціокультурній динаміці сьогодення
ОВ Колісник
Актуальні проблеми філософії та соціології, 56-58, 2016
12016
Рефлексивна модернізація: до проблеми її інтерпретації
OV Kolisnyk
Грані 18 (2 (118)), 68-72, 2015
12015
Соціальні стереотипи в реаліях сучасного суспільства
ОВ КОЛІСНиК
Грані, 10-14, 2015
12015
Контент суспільної довіри в сучасному соціумі
ОВ Колісник
Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Вип 5 …, 2015
12015
SYMBOLIC OF ORNAMENT OF PEOPLE'S EMBROIDERY IN GRAPHIC DESIGN
ОВ Колісник, СВ Мисак
Art and Design, 35-42, 2018
2018
Євген ГУЛА
О КОЛІСНИК, О МАЗНІЧЕНКО
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 201810, 2018
2018
М. Бойчук та його школа у контексті українського мистецького наративу
ОВ Колісник, ЄП Гула, ОВ Мазніченко, ТА Кугай
Теорія і практика сучасної науки, 2018
2018
Г. Нарбут як апологет сучасного українського графічного дизайну
Є ГУЛА, О КОЛІСНИК, О МАЗНІЧЕНКО, Т КУГАЙ
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (22), 10-16, 2018
2018
Символіка орнаменту народної вишивки у графічному дизайні
ОВ Колісник, СВ Мисак
Art and Design, 2018
2018
До проблеми державного суверенітету у світлі сучасних глобалізаційних тенденцій
Колісник,О.В. Шевель
Virtus: Scientific journal ISSN 2410-4388, p. 143-145., 2017
2017
Державний суверенітет у світлі сучасних міжнародних відносин
ОВ Колісник
Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері …, 2017
2017
Інфографіка як явище сучасного дизайну суспільної комунікації
ОВ Колісник, ЄП Гула, ТА Кугай
East European Scientific Journal, 2017
2017
До проблеми визначення соціокультурних контекстів понять ідентичності та самоідентифікації
ОВ Колісник
Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів, 2017
2017
До проблеми визначення соціокультурних контекстів понять «ідентичності» та «самоідентифікації»
ВВ Танчера, АА Ручка, ЗО Г., КО В., та ін.
Колективна монографія // Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних …, 2017
2017
Адаптаційний потенціал особистості з позиції її ідентифікаційних процесів
ВВ Танчер, АА Ручка, ОГ Злобіна, ОВ Колісник, та ін.
Колективна монографія // Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних …, 2017
2017
Основні тенденції трансформацій постмодерного суспільства за Бруно Латуром
Колісник, О.В., Плющ
Актуальні проблеми філософії та соціології. Фаховий науково-практичний …, 2017
2017
Контексти глобалізації у соціокультурному просторі сьогодення
ОВ Колісник
Національні культури у глобалізованому світі: матеріали Всеукраїнської …, 2017
2017
До проблеми філософії театру в сучасному соціальному досвіді
ОВ Колісник
Філософія у вимірах ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2016
2016
Інноваційний шлях розвитку суспільства та проблеми вищої освіти
ОВ Колісник
Українська культура: Перспективи Євроінтеграції. Інноваційні процеси в …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20