Tsymbalenko Yana
TitleCited byYear
Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні
ЯВ Цимбаленко
Науково-виробничий журнал виходить щоквартально, 122, 2010
142010
Міжбюджетні трансферти як інструмент збалансування місцевих бюджетів
ЯЮ Цимбаленко
Економіка і держава, 89-91, 2007
32007
Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки
ЯЮ Цимбаленко
Економіка та держава, 22-25, 2015
22015
Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні
ОВ Альциванович, ЯЮ Цимбаленко
Аспекти публічного управління, 92-103, 2018
12018
Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку
СВВ ЯЮ ЦИмбаленко
«Ефективна економіка» 1 (1), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z, 2015
12015
Правові аспекти управління державними закупівлями як механізм розвитку української економіки
ЯЮ Цимбаленко
Політехніка, 2013
12013
Удосконалення державного регулювання системи розподілу видатків та доходів між бюджетами різного рівня
ЯЮ Цимбаленко
Науково-виробничий журнал виходить щоквартально, 120, 2009
12009
Розвиток і організація фінансового контролю у сфері міжбюджетних відносин
ЯЮ Цимбаленко
Державне управління, 186-190, 2009
12009
АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
КД Горобей, ЯЮ Цимбаленко
Актуальні проблеми економіки та управління, 2019
2019
THE CURRENT STATE OF TAX REVENUES IN THE CONTEXT OF GDP IN THE EU COUNTRIES AND UKRAINE
КД Горобей, ЯЮ Цимбаленко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2018
2018
Міжнародний та європейський досвід уникнення корупційних ризиків під час здійснення публічних закупівель
ОВ Альциванович, ЯЮ Цимбаленко
Аспекти публічного управління, 62-73, 2018
2018
Проблема забезпечення належного рівня самостійності місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування
ЯЮ Цимбаленко
Соціально-гуманітарний вісник, 67-68, 2018
2018
Сучасний стан податкових надходжень у розрізі ВВП країн ЄС та України
КД Горобей, ЯЮ Цимбаленко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Державна неспроможність у вимірах сталого розвитку
ЯЮ Цимбаленко
ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності …, 2016
2016
Особливості просування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг
ІІГ ЯЮ Цимбаленко
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта …, 2016
2016
Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні
СВ Войтко, ЯЮ Цимбаленко
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2016
2016
Перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні
ЯЮ Цимбаленко
ХІІ Все-укр.наук.конф.студ./молод.вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» 1, 2015
2015
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЯК ФАКТОРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА З УРАХУВАННЯМ ПОЛЬСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ
ЯЮ Цимбаленко
Публічне управління та адміністрування, 100-104, 2015
2015
Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка …
ЯЮ Цимбаленко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Досвід впроваджен-ня електронного докумен-тообігу в НТУУ "КПІ"
ЯЮ Цимбаленко
Досвід впроваджен-ня електронного докумен-тообігу в НТУУ "КПІ" 1, 126-128, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20