Касич Алла Олександрівна (Кasych Alla O.)
Касич Алла Олександрівна (Кasych Alla O.)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України
АО Касич
Актуальні проблеми економіки, 2007
902007
Науковий потенціал як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної системи України
Ю Гончаров, АО Касич
Економіка України, 2007
692007
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
652012
Управління конкурентними перевагами підприємства
AO Kasych, ZV Kharkova
Економічний аналіз 25 (2), 79-85, 2016
522016
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств (Implementation of the Conception of Strategic Management in the Practice of Domestic Enterprises
АО Касич
Бізнес Інформ, 2014
522014
Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу
АО Касич
Ефективна економіка, 2013
502013
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
ГД Касич, А.О.
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань …, 2016
472016
Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та шляхи їх вирішення (Problems of IFRS Implementation in Ukraine and Their Solutions)
АОAK Касич, ЯЮYY Яковенко
Облік і фінанси, 2013
442013
Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання
ЦРМКА О.
Актуальні проблеми економіки, 106, 2010
40*2010
Науково-методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства / Scientific and methodical foundations of accounting and analytical provisions …
АО Касич, РМ Циган, ОІ Карбан
Проблеми економіки, 2013
392013
Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні
АО Касич, ІМ Гноєва
Облік і фінанси АПК, 76-80, 2011
382011
Інноваційна продукція як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України
АО Касич, МВ Назарова, ТА Климович
Держава та регіони, 66-69, 2008
382008
Theoretical and methodical principles of managing enterprise sustainable development (Theoretical and methodical foundations of sustainable management in modern companies …
VM Касич, Алла, Вохозка, Марек Kasych Alla
Маркетинг і менеджмент інновацій.Marketing and innovation management., с …, 2017
36*2017
Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення
АО Касич, КО Канунікова
Інвестиції: практика та досвід, 2016
362016
Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності
ЯЯЮ Касич А.О.
Ефективна економіка, 2014
362014
Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в Україні: джерела, оцінка, перспективи: монографія
АО Касич
ТОВ «Кременчуцька міська друкарня, 2008
33*2008
Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни / Teoretychni aspekty vplyvu protsesiv detsentralizatsii na ekonomichnyi rozvytok krainy
АО Касич
Актуальні проблеми економіки, 2016
312016
Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються / The experience of national innovation systems’ formation in developing countries. Dosvid …
АО Касич, A Kasych, АА Касич
Актуальні проблеми економіки (Actual Problems o Economics), с. 46-49., 2013
302013
Conceptual provisions of development of Ukrainian national innovation system
VM Kasych Alla, А Касич, М Вохозка
Науковий вісник Полісся., С. 16-23., 2017
282017
Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності / Teoretychni i metodychni osnovy analizu vnutrishnikh dzherel finansuvannia …
АО Касич
Актуальні проблеми економіки / Aktualni problemy ekonomiky., 2011
282011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20