Касич Алла Олександрівна (Кasych Alla O.)
Касич Алла Олександрівна (Кasych Alla O.)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України
АО Касич
Актуальні проблеми економіки, 2007
772007
Науковий потенціал як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної системи України
Ю Гончаров, АО Касич
Економіка України, 2007
542007
Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу
АО Касич
Ефективна економіка, 2013
312013
Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні
АО Касич, ІМ Гноєва
Облік і фінанси АПК, 76-80, 2011
312011
Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в Україні: джерела, оцінка, перспективи: монографія
АО Касич
Кременчуг: Кременчуцька міська друкарня.–2008.–406 с, 2008
29*2008
Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються / The experience of national innovation systems’ formation in developing countries. Dosvid …
АО Касич, A Kasych, АА Касич
Актуальні проблеми економіки (Actual Problems o Economics), с. 46-49., 2013
282013
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
272012
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств (Implementation of the Conception of Strategic Management in the Practice of Domestic Enterprises
АО Касич
Бізнес Інформ, 2014
262014
Інноваційна продукція як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України
АО Касич, МВ Назарова, ТА Климович
Держава та регіони, 66-69, 2008
262008
Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та шляхи їх вирішення (Problems of IFRS Implementation in Ukraine and Their Solutions)
АОAK Касич, ЯЮYY Яковенко
Облік і фінанси, 2013
242013
Науково-методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства / Scientific and methodical foundations of accounting and analytical provisions …
АО Касич, РМ Циган, ОІ Карбан
Проблеми економіки, 2013
242013
Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України / The content and tasks of the state innovation and investment policy of Ukraine.
А Касич
Схід, 3-9, 2005
242005
Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання
РМ Циган
Актуальні проблеми економіки, 106, 2010
232010
Управління конкурентними перевагами підприємства
AO Kasych, ZV Kharkova
Економічний аналіз 25 (2), 79-85, 2016
222016
Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності
ЯЯЮ Касич А.О.
Ефективна економіка, 2014
202014
Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України
АО Касич, СВ Дідур
Актуальні проблеми економіки, 2008
192008
Научный потенциал как фактор развития инновационно-инвестиционной системы Украины
Ю Гончаров, А Касич
Экономика Украины, 42-51, 2007
192007
Вплив бюджетно податкової політики на інноваційно інвестиційну активність підприємств
АО Касич
Актуальні проблеми економіки, 144, 2006
182006
Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення
АО Касич, КО Канунікова
Інвестиції: практика та досвід, 2016
162016
Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності / Teoretychni i metodychni osnovy analizu vnutrishnikh dzherel finansuvannia …
АО Касич
Актуальні проблеми економіки / Aktualni problemy ekonomiky., 2011
162011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20