Подписаться
Касич Алла Олександрівна (Кasych Alla O.)
Касич Алла Олександрівна (Кasych Alla O.)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України
АО Касич
Актуальні проблеми економіки, 2007
922007
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
722012
Науковий потенціал як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної системи України
Ю Гончаров, АО Касич
Економіка України, 2007
712007
Управління конкурентними перевагами підприємства
AO Kasych, ZV Kharkova
Економічний аналіз 25 (2), 79-85, 2016
652016
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
ГД Касич, А.О.
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань …, 2016
632016
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств (Implementation of the Conception of Strategic Management in the Practice of Domestic Enterprises
АО Касич
Бізнес Інформ, 2014
582014
Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу
АО Касич
Ефективна економіка, 2013
522013
Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та шляхи їх вирішення (Problems of IFRS Implementation in Ukraine and Their Solutions)
АОAK Касич, ЯЮYY Яковенко
Облік і фінанси, 2013
462013
Theoretical and methodical principles of managing enterprise sustainable development (Theoretical and methodical foundations of sustainable management in modern companies …
VM Касич, Алла, Вохозка, Марек Kasych Alla
Маркетинг і менеджмент інновацій.Marketing and innovation management., с …, 2017
41*2017
Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності
ЯЯЮ Касич А.О.
Ефективна економіка, 2014
412014
Інноваційна продукція як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України
АО Касич, МВ Назарова, ТА Климович
Держава та регіони, 66-69, 2008
412008
Науково-методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства / Scientific and methodical foundations of accounting and analytical provisions …
АО Касич, РМ Циган, ОІ Карбан
Проблеми економіки, 2013
402013
Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання
ЦРМКА О.
Актуальні проблеми економіки, 106, 2010
40*2010
Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення
АО Касич, КО Канунікова
Інвестиції: практика та досвід, 2016
392016
Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні
АО Касич, ІМ Гноєва
Облік і фінанси АПК, 76-80, 2011
392011
Conceptual provisions of development of Ukrainian national innovation system
VM Kasych Alla, А Касич, М Вохозка
Науковий вісник Полісся., С. 16-23., 2017
362017
Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни / Teoretychni aspekty vplyvu protsesiv detsentralizatsii na ekonomichnyi rozvytok krainy
АО Касич
Актуальні проблеми економіки, 2016
332016
Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в Україні: джерела, оцінка, перспективи: монографія
АО Касич
ТОВ «Кременчуцька міська друкарня, 2008
33*2008
Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються / The experience of national innovation systems’ formation in developing countries. Dosvid …
АО Касич, A Kasych, АА Касич
Актуальні проблеми економіки (Actual Problems o Economics), с. 46-49., 2013
322013
Вплив бюджетно податкової політики на інноваційно інвестиційну активність підприємств
АО Касич
Актуальні проблеми економіки, 144, 2006
302006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20