Follow
Горборуков Вячеслав
Горборуков Вячеслав
Національний університет "Києво-Могилянська академія", NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system
R Tryhub, O Tryhub, VV Horborukov
122013
Використання онтологій у системах підтримки прийняття рішень
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук
Математичне моделювання в економіці, 2013
92013
Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень
В Горборуков, В Приходнюк, О Франчук
32022
Онтологічне представлення задачі ранжування альтернатив
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук, ВБ Шаповалов
Математичне моделювання в економіці, 2018
32018
Створення рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень для запису на вибіркові навчальні дисципліни
ВВ Горборуков, ОВ Олецький
Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки, 54-58, 2017
32017
Сервіс автоматизованого запису на вибіркові навчальні дисципліни в НаУКМА та можливі напрями його інтелектуалізації
В Горборуков, О Олецький
32016
Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем
ОЄ Стрижак, ВВ Горборуков, ОВ Франчук, МА Попова
КНУБА: ІТГІП, 2014
32014
Система оцінювання інтелектуальних досягнень учнівської молоді. Онтологічний підхід
В Горборуков, В Приходнюк, О Стрижак, О Франчук
22016
Технологічні засоби онтологічного супроводу розв’язання задач ранжування альтернатив
ВВ Горборуков
[Вячеслав Вікторович Горборуков]. Київ. 2019, 0
2
Сервіс оцінки ефективності реабілітації на основі МКФ-профілей пацієнтів
ВВ Горборуков
12021
The inverse ranking problem and the algorithm for solving it
V Gorborukov, O Franchuk
Information Models and Analyses 7 (2), 152-162, 2018
12018
Про одну задачу багатокритеріального вибору
В Горборуков
12015
ОНТОЛОГОКЕРОВАНІ КОГНІТИВНІ СЕРВІСИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ВВ Приходнюк, ВВ Горборуков
Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції ПЕРСПЕКТИВИ…, 2023
2023
Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична платформа підтримки процесів оцінювання
В Горборуков, О Франчук, В Приходнюк, О Кирієнко
2022
Інформаційно-аналітичний майданчик підтримки публікаційної активності як інструмент підвищення якості наукових досліджень в умовах воєнного стану
В Приходнюк, В Горборуков
Baltija Publishing, 2022
2022
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ОЦІНЮВАННЯ
ВВ Горборуков, ОВ Франчук, ВВ Приходнюк, ОВ Кирієнко
2022
Про одну задачу виявлення інформаційних загроз у кіберпросторі
ВВ Горборуков, ОВ Франчук
2022
Оцінювання результатів науково-практичних досягнень учнів та надання рекомендацій щодо їх вдосконалення
В Горборуков, О Франчук
2021
Система оцінки ефективності реабілітаційних заходів
В Горборуков
2021
Застосування алгоритму конкурентної нормалізації для обчислення рейтингів учасників різноманітних інтелектуальних змагань
В Горборуков, О Франчук, В Приходнюк
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20