Горборуков Вячеслав
Горборуков Вячеслав
Національний університет "Києво-Могилянська академія", NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання онтологій у системах підтримки прийняття рішень
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук
Математичне моделювання в економіці, 2013
62013
Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system
R Tryhub, O Tryhub, VV Horborukov
52013
Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем
ОЄ Стрижак, ВВ Горборуков, ОВ Франчук, МА Попова
КНУБА: ІТГІП, 2014
42014
Сервіс автоматизованого запису на вибіркові навчальні дисципліни в НаУКМА та можливі напрями його інтелектуалізації
В Горборуков, О Олецький
32016
Система оцінювання інтелектуальних досягнень учнівської молоді. Онтологічний підхід
В Горборуков, В Приходнюк, О Стрижак, О Франчук
22016
Створення рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень для запису на вибіркові навчальні дисципліни
В Горборуков, О Олецький
12017
Онтологічна інформаційно-аналітична система оцінювання інтелектуальних досягнень
В Горборуков, В Приходнюк
2019
Пошук оптимальних відхилень значень критеріїв для досягнення обраною альтернативою бажаного результату при розв’язку багатокритеріальної задачі вибору
В Горборуков, О Франчук
2019
Онтологічне представлення задачі ранжування альтернатив
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук, ВБ Шаповалов
Математичне моделювання в економіці, 2018
2018
ВВ ГОРБОРУКОВ, ОЄ СТРИЖАК, ОВ ФРАНЧУК, ВБ ШАПОВАЛОВ ОНТОЛОГІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗАДАЧІ РАНЖУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук, ВБ Шаповалов
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, 2018
2018
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАННЯ ВИБОРУ В ОНТОГРАФАХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
VV Horborukov
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ В ОНТОГРАФАХ
ВВ Горборуков
ББК 65.04 (4Укр) я. 43+ 32.97 я43+ 67.9 (4Укр) 301я43, 45, 2015
2015
Застосування завдання вибору в онтографах для дослідження та аналізу стану здоров’я учнів на основі результатів медичної діагностики
ВВ Горборуков
2015
Про одну задачу багатокритеріального вибору
В Горборуков
2015
Задача планування технічного обслуговування складних систем
ВМ Горборуков, ОВ Франчук
Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки, 52-58, 2014
2014
THE INVERSE RANKING PROBLEM AND THE ALGORITHM FOR SOLVING IT
V Gorborukov, O Franchuk
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16