Follow
Наталія Володимирівна Даценко ( Datsenko Nataliia )
Title
Cited by
Cited by
Year
Machine learning approaches for financial time series forecasting
AA N. Datsenko, V. Derbentsev, A. Matviychuk, V. Bezkorovainyi
CEUR Workshop Proceedings, P. 434-450, 2020
8*2020
Forecasting Cryptocurrency Prices Time Series Using Machine Learning.
V Derbentsev, N Datsenko, O Stepanenko, V Bezkorovainyi
M3E2-MLPEED, 320-334, 2019
82019
Several methods for evaluating the investment attractiveness of small innovation enterprisess
Ignatova Iuliia V., Datsenko Nataliia V., Rudyk Nataliia
Бізнес інформ, 171-178, 2017
6*2017
Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств
ЮВ Ігнатова, НВ Даценко, ЄА Поліщук
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2017
22017
The system of simultaneous equations in regional economic potential assessment within smart specialisation framework
DN Polishchuk Y. , Ivashchenko A.
CEUR Workshop Proceedings, стр. 392-399, 2020
1*2020
Застосування дерев класифікації та регресії до прогнозування часових рядів фінансових інструментів
НВ Даценко, НВ Даценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу
АВ Бєгун, АВ Бегун, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, НВ Рудик, НВ Рудик, ...
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 2017
12017
Динамічне оцінювання ентропії економічної системи
НВ Даценко
Культура народов Причерноморья, 25-27, 2012
12012
Использование теории нечетких множеств в управлении предприятием
НВ Даценко, НВ Даценко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009
12009
Аналіз фрактальних властивостей часових рядів криптовалют
НВ Даценко
Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні, 0
1
Система моделей оцінювання та прогнозування інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют) - дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. по спеціальності 08 …
НВ Даценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Forecasting cryptocurrency prices time series using machine learning approach
BV Datsenko N., Derbentsev V., Stepanenko O.
CEUR Workshop Proceedings, P. 320-334, 2019
2019
Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют
ВД Дербенцев, ВД Дербенцев, ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Проблеми впровадження Big Data в цифрову економіку
ОП Степаненко, НВ Даценко, АА Овчаренко
Рецензенти можуть не поділяти думку автора Відповідальність за добір і …, 2019
2019
Алгоритм моделювання часових рядів криптовалют
НВ Даценко, НВ Даценко, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018
2018
Криптоінвестиції–ризики та перспективи
НВ Даценко, НВ Даценко, ІВ Мірошниченко, ИВ Мирошниченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Інновації та перспективи регіонального розвитку малого бізнесу
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, ЄА Поліщук, ЕА Полищук, НВ Даценко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Ігнатова ЮВ, к. е. н., доц.
НВ Рудик, НВ Даценко
Редакційна колегія, 2017
2017
Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу
Даценко НВ, Бєгун АВ, Ігнатова ЮВ, Рудик НВ
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 91-110, 2017
2017
StartUp:«білий чи чорний лебідь»
ВД Дербенцев, ВД Дербенцев, НВ Даценко, НВ Даценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20