Наталія Володимирівна Даценко ( Datsenko Nataliia )
Title
Cited by
Cited by
Year
Several methods for evaluating the investment attractiveness of small innovation enterprisess
Ignatova Iuliia V., Datsenko Nataliia V., Rudyk Nataliia
Бізнес інформ, 171-178, 2017
5*2017
Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, НВ Даценко, НВ Даценко, ЄА Поліщук, ...
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ" ДКС Центр", 2017
32017
Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют
ВД Дербенцев, ВД Дербенцев, ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Проблеми впровадження Big Data в цифрову економіку
ОП Степаненко, ОП Степаненко, НВ Даценко, НВ Даценко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Криптоінвестиції- ризики та перспективи
НВ Даценко, ІВ Мірошниченко
Цифрова економіка, 111-115, 2018
2018
Застосування дерев класифікації та регресії до прогнозування часових рядів фінансових інструментів
НВ Даценко, НВ Даценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Криптоінвестиції–ризики та перспективи
НВ Даценко, НВ Даценко, ІВ Мірошниченко, ИВ Мирошниченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Аналіз фрактальних властивостей часових рядів криптовалют
НВ Даценко, НВ Даценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Інновації та перспективи регіонального розвитку малого бізнесу
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, ЄА Поліщук, ЕА Полищук, НВ Даценко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Ігнатова ЮВ, к. е. н., доц.
НВ Рудик, НВ Даценко
Редакційна колегія, 2017
2017
Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу
АВ Бєгун, АВ Бегун, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, НВ Рудик, НВ Рудик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу
Даценко НВ, Бєгун АВ, Ігнатова ЮВ, Рудик НВ
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 91-110, 2017
2017
StartUp:«білий чи чорний лебідь»
ВД Дербенцев, ВД Дербенцев, НВ Даценко, НВ Даценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
І Карпенко, Н Даценко
Редакц. колегія, 18, 2015
2015
СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н Даценко
Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного …, 2012
2012
Динамічне оцінювання ентропії економічної системи
НВ Даценко
Культура народов Причерноморья, 25-27, 2012
2012
Использование теории нечетких множеств в управлении предприятием
НВ Даценко, НВ Даценко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009
2009
ВД Дербенцев
ГІ Великоіваненко, НВ Даценко
Редакційна колегія, 65, 0
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
НВ Даценко, ЮВ Ігнатова
ББК 65.9 (УКР) М77, 60, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19