Anatol Humenyuk
Anatol Humenyuk
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти
АМ Гуменюк
602014
Маркетингова цінова політика: навч. посібник
ІР Лошенюк, АМ Гуменюк, ЮБ Чаплінський
Лошенюк ІР, Гуменюк АМ, Чаплінський ЮБ—К.: Дактор, КНТ, 2008
152008
Формування інституціонального середовища забезпечення економічної безпеки регіону
ВІ Волошин, АМ Гуменюк
Національний інститут стратегічних досліджень.–Режим доступу: http://niss …, 0
14
Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри
Є Савельєв, О Кузьмін, А Мельник, О Сохацька, О Кириленко, ...
Журнал європейської економіки 7 (1), 6-29, 2017
42017
Security structural and institutional transformation of the regional economy: the theoretical foundations and practical aspects: monograph/Anatoliy Markovich Gumenyuk
AM Gumenyuk
K., NISS, 2014.-468 s, 2014
42014
Еволюція теоретичних положень економічної безпеки в умовах трансформацій
АМ Гуменюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 23-29, 2012
42012
Особливості структурних зрушень в торгівлі на внутрішньо-регіональному споживчому ринку
АМ Гуменюк
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. 2 (4), 38-45, 2011
32011
Структурна криза: загрози та виклики економічній безпеці країни
АМ Гуменюк
зб. наук. пр. Економічні науки.–Вип 6, 2010
32010
Регіональні аспекти забезпечення економічної безпеки
АМ Гуменюк
АМ Гуменюк//Вісн. Хмельницького нац. ун-ту.–Хмельницький: ХНУ, 2006
32006
Підходи до оцінки взаємозв’язку інституціонального середовища та економічного розвитку регіону в умовах розширення ЄС
АМ Гуменюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 24-36, 2009
22009
Інституціональне забезпечення структурних зрушень на регіональному рівні
АМ Гуменюк
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: зб. наук. пр./НАН …, 2007
22007
Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону з позиції економічної безпеки
АМ Гуменюк
АМ Гуменюк//Вісник Львівської комерційної академії.–Львів: Вид-во Львівської …, 2006
22006
Механізми зміцнення економічної безпеки прикордонних територій
АМ Гуменюк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 99-107, 2014
12014
Модернізаційна парадигма зовнішньоекономічної політики України
А Грабовські, АМ Гуменюк, МІ Флейчук
ББК У58+ У268. 411, 63, 2011
12011
Туристична політика держави–сучасний стан
А Гуменюк
Актуальні проблеми державного управління, 79-84, 2015
2015
Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості інституційного базису економіки
АМ Гуменюк
НАСОА, 2015
2015
Теоретико-методологічні підстави оцінювання ефективності інституційного базису економіки
АМ Гуменюк
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 42-50, 2015
2015
Structural analysis of principal threats to economic security of the region in the process of European integration
A Humenyuk
MEST Journal 1, 54-67, 2015
2015
Регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки трансформаційних процесів
АМ Гуменюк
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
2014
Концептуальні положення модернізації стратегії регіонального розвитку в контексті цілей і завдань програми діяльності уряду
АО Двігун, АМ Гуменюк, АІ Мокій
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 165-168, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20