Olga Manuylova
Olga Manuylova
ЖГУ им. И. Франка
Verified email at neopod.ru
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників з програмування
ОМ Кривонос, ОД Мануйлова
Інформаційні технології і засоби навчання, 2011
102011
The use of modern information technologies while working out electronic education supplies in programming
OM Kryvonos, OD Manuylova
Information Technologies and Learning Tools 24 (4), 2011
22011
Організаційні аспекти забезпечення ІКТ - підтримки процесу наукової комунікації
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів…, 2014
2014
Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце в комбінованому навчанні
СО Д
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014
2014
Вебінари як інструменти навчання в сучасній системі освіти
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція „Автоматизація та комп…, 2013
2013
Вебінар як інструмент модернізації навчального процесу та науково-дослідної діяльності
Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців “Інформаційно…, 2013
2013
Організаційні аспекти та впровадження засобів відеоконферензв’язку у навчальний процес дистанційної освіти
СО Д
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених Наукова молодь…, 2013
2013
Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце у мережевому колаборативному навчальному процесі
СО Д
Всеукраїнська науково-практична конференція ”Інформаційні технології в…, 2013
2013
Захист комп'ютерів від неавторизованих змін конфігурації операційної системи у навчальних лабораторіях
СОД Словінський О. В.
Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи…, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9