Кафедра Інформатики та ІКТ
Кафедра Інформатики та ІКТ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ГВ Ткачук
Видавець «Сочінський», 2011
212011
On the Dugdaill model for a crack at the interface of different media
AA Kaminskii, LA Kipnis, VA Kolmakova
International Applied Mechanics 35 (1), 58-63, 1999
211999
Комп’ютерне моделювання фізичного процесу у різних програмних середовищах
CА Хазіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2008
172008
Model of the fracture process zone at the tip of a crack reaching the nonsmooth interface between elastic media
AA Kaminsky, LA Kipnis, VA Kolmakova
International Applied Mechanics 44 (10), 1084-1092, 2008
162008
О модели Дагдейла для трещины на границе раздела различных сред
АО Камінський, ЛА Кіпніс, ВО Колмакова
из-во НАН Украины, 1999
16*1999
Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі
ГВ Стеценко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 18-21, 2009
142009
Формування вмінь комп'ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики в процесі навчання інформатики
СА Хазіна
Видавництво „АЛМІ”, 2010
132010
Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ГВ Стеценко
НПУ імені М. Драгоманова, 2010
112010
Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки
ГВ Ткачук
Інформаційні технології і засоби навчання, 13-22, 2018
102018
Технологія веб 2.0 як засіб використання освітніх веб-ресурсів майбутніми вчителями інформатики
ГВ Стеценко
Взято з http://galanet. at. ua/publ/1-1-0-27, 2009
102009
Формування національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі краєзнавчої роботи
Т Бондаренко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
102007
Освітні веб-ресурси та їх класифікація
ГВ Стеценко
Комп’ютер в школі та сім’ї 6 (62), 23-26, 2007
102007
Байєсівські мережі в системах підтримки прийняття рішень
МЗ Згуровский, ПІ Бідюк, ОМ Терентьєв, ТІ Просянкіна-Жарова
ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», 2015
92015
Slip lines at the end of a cut at the interface of different media
AA Kaminskii, LA Kipnis, VA Kolmakova
International applied mechanics 31 (6), 491-495, 1995
91995
Линия скольжения в конце разреза на границе раздела различных сред
АО Камінський, ЛА Кіпніс, ВО Колмакова
Институт механики НАН Украины, 1995
91995
Хмарні технології: аналіз, перспективи, реалізації
ГВ Ткачук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 40-43, 2015
82015
Bayesian Networks in Decision Support Systems
MZ Zgurovsky, PI Bidyuk, OM Terentyev, TI Prosyankina-Zharova
Edelweis, Kyiv, 2015
82015
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ
ТО Олійник
Інформаційні технології і засоби навчання, 85-93, 2014
72014
The use of the “trident” model in the analysis of plastic zones near crack tips and corner points
AA Kaminskii, LA Kipnis, VA Kolmakova, GA Khazin
International applied mechanics 36 (3), 372-376, 2000
72000
Практично-технічна підготовка майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання
ГВ Ткачук
Видавець «Сочінський ММ», 2018
62018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20