Кафедра Інформатики та ІКТ
Кафедра Інформатики та ІКТ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
On the Dugdaill model for a crack at the interface of different media
AA Kaminskii, LA Kipnis, VA Kolmakova
International Applied Mechanics 35 (1), 58-63, 1999
201999
Комп’ютерне моделювання фізичного процесу у різних програмних середовищах
СА Хазіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2, 2008
182008
Model of the fracture process zone at the tip of a crack reaching the nonsmooth interface between elastic media
AA Kaminsky, LA Kipnis, VA Kolmakova
International Applied Mechanics 44 (10), 1084-1092, 2008
162008
Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ГВ Ткачук
Видавець «Сочінський», 2011
142011
О модели Дагдейла для трещины на границе раздела различных сред
АО Камінський, ЛА Кіпніс, ВО Колмакова
из-во НАН Украины, 1999
14*1999
Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі
ГВ Стеценко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 18-21, 2009
132009
Формування вмінь комп'ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики в процесі навчання інформатики
СА Хазіна
Видавництво „АЛМІ”, 2010
122010
Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ГВ Стеценко
НПУ імені М. Драгоманова, 2010
122010
Технологія веб 2.0 як засіб використання освітніх веб-ресурсів майбутніми вчителями інформатики
ГВ Стеценко
Взято з http://galanet. at. ua/publ/1-1-0-27, 2009
92009
Освітні веб-ресурси та їх класифікація
ГВ Стеценко
Комп’ютер в школі та сім’ї, 62, 2007
92007
Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки
ГВ Ткачук
82018
Bayesian Networks in Decision Support Systems
MZ Zgurovsky, PI Bidyuk, OM Terentyev, TI Prosyankina-Zharova
Edelweis, Kyiv, 2015
82015
Формування національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі краєзнавчої роботи
Т Бондаренко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
82007
Навчання майбутніх вчителів фізики технології комп’ютерного моделювання
МВ Дудик, СА Хазіна
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 14-19, 2006
82006
Slip lines at the end of a cut at the interface of different media
AA Kaminskii, LA Kipnis, VA Kolmakova
International applied mechanics 31 (6), 491-495, 1995
81995
The use of the “trident” model in the analysis of plastic zones near crack tips and corner points
AA Kaminskii, LA Kipnis, VA Kolmakova, GA Khazin
International applied mechanics 36 (3), 372-376, 2000
72000
Проблеми упровадження веб-технологій у вищому педагогічному навчальному закладі
ГВ Стеценко
Вища освіта України, 2009
62009
Байєсівські мережі в системах підтримки прийняття рішень
МЗ Згуровский, ПІ Бідюк, ОМ Терентьєв, ТІ Просянкіна-Жарова
ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», 2015
52015
Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах: Навчальних посібник. 2-ге доп. вид
МВ Дудик, СА Хазіна
навч. посібник:[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ]/МВ Дудик …, 2009
52009
On the Dugdale model for an interface crack
AA Kaminsky, LA Kipnis, VA Kolmakova
Int. Appl. Mech 72, 1805-1817, 1999
51999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20