Mariy Saiensus  (Мария Саенсус) , (Марія Саєнсус)
Mariy Saiensus (Мария Саенсус) , (Марія Саєнсус)
"Odessa national economic university"/ " Одеський національний економічний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: посібник
МА Саприкіна, О Ляшенко, МА Саєнсус
К.: ТОВ «Фарбований лист, 375-409, 2011
482011
Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання
С Ясинська, М Саєнсус
Вища школа, 27-32, 2011
102011
Analysis of innovative sustainability of socio-economic systems
M Saiensus
Socio-economic research bulletin, 109-114, 2014
92014
Аспекти впровадження інформаційних технологій в малому бізнесі
МА Саєнсус, ГС Карнаухова
Інтелект XXI, 267-272, 2017
32017
Управління економічною стратегією підприємства з використанням теорії нечітких множин
МА Саєнсус, ГА Місько
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник праць ОДЕУ, 336-341, 2010
32010
Прийняття управлінських рішень: використання інформаційних технологій
МА Саєнсус, ГС Карнаухова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
22017
Формування економічної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах невизначеності ринкового середовища
МА Саєнсус, ГА Місько
Вісник соціально-економічних досліджень, 110-116, 2011
22011
Формування економічної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах невизначеності ринкового середовища
МА Саєнсус, ГА Місько
Вісник соціально-економічних досліджень, 110-116, 2011
22011
Використання теорії нечітких множин при виборі портфелю економічних стратегій підприємства харчової промисловості
МА Саєнсус, ГА Місько, МВ Олєнєв
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць.–Одеса, 140-146, 2010
22010
Новые подходы к построению систем управления на основе принципов самоорганизации
В Реген, МА Саенсус
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
22006
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
22004
Аналіз ефективності в холодних ланцюгах поставок підприємства
ІЛ Литовченко, МА Саєнсус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2020
12020
Аналіз ринку холодної логистики в Україні: проблемі і перспективи розвитку
МА Саєнсус
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
12018
Ступінь соціальної відповідальності підприємств та його вплив на економічну стратегію
Р Колишко, МА Саприкіна, МА Саєнсус, АГ Зінченко
Science, 25, 2012
12012
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ОЦІНКА РОЛІ ПРОВАЙДЕРІВ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ …
МА Саєнсус
електронний науковий журнал, 142, 2019
2019
Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України
СВ Арестов, МО Багорка, ЮА Бондар, ЗВ Гбур, ТС Глушкова, ...
Гельветика, 2019
2019
Поняття і критерії сталого функціонування логістичних систем
МА Саєнсус
Проблеми системного підходу в економіці, 72-77, 2019
2019
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА
МА Саєнсус
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 105, 2018
2018
THE CONCEPT, METHODS AND MODELS OF THE LOGISTICS APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT
МА Саєнсус
Sciences of Europe, 12-21, 2018
2018
КОНЦЕПЦІЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ
МА Саєнсус
Глобальні проблеми економіки та фінансів, 36-38, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20