Владимир Кабачек
Владимир Кабачек
НТУ"ХПИ", кафедра политической истории
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885-2010.
СВІ Кабачек В.В., Ніколаєнко В.І, Мешковая С.І., Мотенко Я.В., Мусієнко І.В ...
Харків: НТУ «ХПІ», 2010
5*2010
Історичний шлях НТУ «ХПІ»: минуле та сучасність. Лекція до 130-тої річниці заснування університету. Методична розробка.
СЮД Кабачек В.В., Ніколаєнко В.І., Савченко Л.П.
Харьков: НТУ «ХПИ», 2015
2015
Пайове товариство «Нова Баварія» як приклад діяльності виробничих підприємств із змішаним (приватно-державним) капіталом за часів непу.
КВ В.
Весник, 2015
2015
Формування місцевих державних промислових об’єднань на початку непу.
КВ В.
Весник, 2014
2014
До питання про кооперацію кустарів на початку непу.
КВ В.
Весник, 2013
2013
Програма та методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «Історія України» для студентів усіх спеціальностей
СВМ Кабачек В.В., Арбузова С.С., Дворкін І.В., Мешковая С.І., Мотенко Я.В ...
Харьков: НТУ «ХПИ», 2012
2012
Історія промислового об’єднання «Дунсукно» (1921-1925) як відображення проблем місцевої державної промисловості часів непу.
КВ В.
Весник, 2012
2012
Зображення проблем україно-російських взаємовідносин у сучасній українській історичній шкільній навчальній літературі.
КВ В.
Сборник научных трудов: по материалам V Международной научно-практической …, 2011
2011
Відображення в радянській історіографії діяльності місцевих державних органів УСРР на початку непу.
КВ В.
Весник, 2011
2011
Ідея «Східно-слов’янської цивілізації» і відображення подій 1920-х рр. у сучасній українській та російській історичній літературі.
КВ В.
Сборник научных трудов: по материалам ІV Международной науч-но-практической …, 2010
2010
До питання про господарську самостійність місцевих органів влади в період непу в контексті україно-російських стосунків.
КВ В.
Збірник наукових праць: за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної …, 2008
2008
Діяльність місцевих державних органів УСРР із розвитку промисловості на початку НЕПу в сучасній українській історіографії.
ОММ Кабачек В.В.
Весник, 2008
2008
Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 – 1922 рр.: Автореф. дис. канд. іст. наук.
КВ В.
2008
Програма, робочий план та методичні рекомендації з курсу «Історія України» для студентів усіх спеціальностей
СВІ Кабачек В.В., Мешковая С.І., Мотенко Я.В., Мусієнко І.В., Ніколаєнко В.І ...
Харків: НТУ «ХПІ», 2007
2007
Переяславсько-Московська угода в контексті політичних і соціально-економічних процесів на українських землях середини ХVІІ ст.
КВ В.
Збірник наукових праць: за матеріалами Міжнародної науково-практичної …, 2007
2007
Історія України. Курс лекцій: електрона версія для студентів-заочників дистанційної форми навчання (з методичними порадами щодо написання контрольних робіт, тестами і т. ін.)
СЛП Кабачек В.В., Ніколаєнко В.І.
Харків: НТУ «ХПІ», 2005
2005
Київська оборонна операція та роль авіації і сил ППО і її результати.
ЗОК Кабачек В.В.
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції викладів і студентів …, 2005
2005
«Остарбайтери» з України – жертви нацизму
ЛОІ В., Кабачек В.
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції викладів і студентів …, 2005
2005
Питання денаціоналізації промислових підприємств у діяльності місцевих державних органів УСРР в першій половині 20-х рр. ХХ ст.
КВ В.
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2005
2005
Плани семінарських занять і методичні поради з курсу «Історія України: соціально-політичні аспекти» для студентів усіх спеціальностей
СВМ Кабачек В.В., Гололобов В.М., Морозов В.В., Ніколаєнко В.І., Подольсь ...
Харків: НТУ "ХПІ", 2002
2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20