Ihor Stefanenko  Игорь Стефаненко
Ihor Stefanenko Игорь Стефаненко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype
SIS Sarafinyuk L.A., Fomina L.V., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia., Khapitska O.P.
Вісник морфології. 24 (3), 32-36, 2018
4*2018
Эхокардиографические показатели у спортсменов юношей разных соматотипов с разными тренировочными нагрузками
ИВ Гунас, ИС Стефаненко, ЛА Сарафинюк
Сборник трудов научно-практической конференции с международным участием …, 2011
42011
Оцінка непропорційно високої маси міокарда лівого шлуночка у спортсменів з різним характером тренувального навантаження та у осіб, які не займаються спортом професійно
ІВ Гунас, ІС Стефаненко
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 67-70, 2011
32011
Прогнозування ризику виникнення ішемічної хвороби серця методом покрокового дискримінантного аналізу
ІС Стефаненко, ІВ Гунас
Вісник морфології 7 (№1), 149-151, 2001
22001
Прогнозування ризику виникнення ішемічної хвороби серця у чоловіків
ІС Стефаненко, ІВ Гунас, ВІ Денисюк
Вісник морфології 6 (№2), 212-214, 2000
22000
Доплер-ехокардіографічні показники правих відділів серця у спортсменів юнацького віку та їх порівняння з показниками у осіб, які регулярно не займались спортом
ІС Стефаненко
Вісник Вінницького національного медичного університету 17 (№2), 320-324, 2013
12013
Порівняння доплер-ехокардіографічних показників лівих відділів серця у спортсменів юнацького віку і у осіб, які регулярно не займались спортом
ІС Стефаненко, ІВ Гунас, МП Костенко, ОМ Вовчук, ОО Гавриленко
Таврический медико-биологический вестник, 183-186, 2013
12013
Трикуспідальна регургітація у спортсменів юнацького віку
ІВ Гунас, ІС Стефаненко, ЛА Сарафинюк
Український медичний альманах 15 (№2), 12-14, 2012
12012
Методичні аспекти викладання спортивної медицини на медичному факультеті Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова
ІС Сарафинюк, Лариса Анатоліївна, Кириченко, Юрій Васильович, Кириченко ...
Вісник Вінницького національного медичного університету 23 (2), 296-299, 2019
2019
Спосіб побудови математичних моделей для визначення індивідуальних реовазографічних параметрів стегна у волейболістів мезоморфного соматотипу залежно від конституціональних …
ВМ Мороз, ОП Хапіцька, ЛА Сарафинюк, СП Лисюк, ІС Стефаненко
Укрпатент, 2018
2018
CHANGES IN RHEOGRAPHIC INDICATORS OF SHIN IN ATHLETES OF DIFFERENT KINDS OF SPORTS.
VMM OP Khapitska, AA Ivanytsya, IS Stefanenko, LA Sarafinyuk
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 63 (1), 51-59, 2017
2017
Особливості амплітудних показників реограми грудної клітки у підлітків у залежності від віку, статі та соматотипу
ІМ Кириченко, ВІ Кириченко, ІС Стефаненко
Матеріали науково-практичної конференції „Прикладні аспекти морфології …, 2017
2017
Соматотипологічні, статеві та вікові особливості часових показників реограми грудної клітки у підлітків Подільського регіону України.
ІС Стефаненко, ІМ Кириченко, ВІ Кириченко
Матеріали науково-практичної конференції „Прикладні аспекти морфології …, 2017
2017
Зміни реографічних показників гомілки у спортсменів різних видів спорту
ОП Хапіцька, АО Іваниця, ІС Стефаненко, ЛА Сарафинюк, ВМ Мороз
Фізіологічний журнал 63 (1), 69-76, 2017
2017
Зв’язок маси міокарда лівого шлуночка з будовою тіла у спортсменів з різним характером тренувальних навантажень
ІС Стефаненко, СВ Прокопенко
Радіологічний вісник, 68-69, 2015
2015
Порівняння показників тиску в лівих і правих відділах серця у спортсменів юнацького віку і В осіб, які регулярно не займались спортом
ІС Стефаненко, СВ Прокопенко, ІМ Кириченко
Вісник морфології 21 (№2), 461-464, 2015
2015
Кореляційний аналіз зв’язку доплер-ехокардіографічних показників правих відділів серця з антропометричними і соматотипологічними показниками у чоловіків-спортсменів юнацького віку
ІС Стефаненко
Вісник Вінницького національного медичного університету 19 (№2), 342-345, 2015
2015
Зв’язок доплер-ехокардіографічних показників лівих відділів серця з антропометричними і соматотипологічними показниками у юнаків-спортсменів (кореляційний аналіз)
ІС Стефаненко
Матеріали IV Конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів …, 2015
2015
Кореляції доплер-ехокардіографічних показників лівих і правих відділів серця у спортсменів з антропометричними і соматотипологічними показниками
ІС Стефаненко, СВ Прокопенко
Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми функціональної …, 2014
2014
Вплив занять спортом на процеси ремоделювання порожнин серця у юнаків
ІС Стефаненко
Адаптаційні можливості дітей та молоді. Матеріали Х Міжнародної науково …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20