Схід
Схід
Український культурологічний центр
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації
Н Орлова, АЛ Свечкіна
Журнал" СХІД 5, 83, 2007
202007
Ринковий нагляд: зарубіжний досвід і підходи до реформування в Україні
В Дятлова
Схід, 2011
192011
Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища
М Кужелєв, В Меженська
Схід, 2012
172012
Форсайт як методологія проектування майбутнього
С Богачов, О Соловцова
Схід, 14-17, 2013
122013
Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні
ГЛ Монастирський
122011
Економіко-правове забезпечення розвитку житлово-комунального господарства на концесійній основі
О Лук’янченко, Р Джабраілов
Схід. Донецьк, 5-8, 2006
122006
Алхімія та натурфілософське знання в ментальному та геополітичному просторі Східної Європи XV-XVII століть
K Rodyhin, M Rodyhin
Схід, 164-172, 2012
112012
Порівняння ефективності діяльності підприємств гірничо-металургійних корпоративних структур України
V Kolosok, M Vereskun, K Drobotina, Y Uhrovata
Схід, 43-49, 2012
112012
Механізми забезпечення економічної безпеки України
О Кальмук
Схід, 2011
112011
Проблеми й перспективи формування місцевих бюджетів у великих містах (у світлі реформування податково-бюджетного законодавства України)
С Богачов
Схід, 2011
112011
Диверсифікація підприємства: передумови, види та форми
О Бокань
Схід, 2010
112010
Оцінка мотивації виробничого персоналу підприємства
О Усатенко, О Рябцева
Схід, 2010
112010
Економічні аспекти і специфіка тарифної політики комунальних підприємств Донецька як суб'єктів природної монополії
С Богачов, Є Жданко
Схід, 2005
112005
Ділова активність як складова системи управління розвитком промислового підприємства
V Kharchenko
Схід, 87-92, 2013
102013
Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг в Україні з використанням математичного моделювання
R Balashova, L Ivchenko
Схід, 3-9, 2011
102011
Формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності
M Kuzheliev
Схід, 40-44, 2012
92012
Конкурентна позиція українських банків з іноземним капіталом
O Tsyganov, I Veselyy
Схід, 54-60, 2011
92011
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств за рахунок власних фінансових ресурсів
Ю Великий
Схід, 2011
92011
Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат
Y Podmeshalska, A Dunda
Схід, 35-40, 2014
82014
Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування корпорацій
АМ Хімченко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (14), 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20