Кафедра Професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Кафедра Професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса)
ОВ Борисова
К.: Центр учебной литературы, 35-45, 2011
532011
Technical and tactical training of qualified volleyball players by improving attacking actions of players in different roles
І Євгеній, О Борисова, О Шльонська, І Когут, В Маринич, В Костюкевич
Journal of Physical Education and Sport®(JPES), 2017
312017
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов
О Борисова, Ю Брискин, А Передерий
Наука в олимпийском спорте, 2006
272006
Соціально-гуманістичні засади розвитку адаптивної фізичної культури в Україні (на матеріалі адаптивного спорту)
ІО Когут
202016
Структурно-функциональные особенности спорта инвалидов и тенденции формирования программ летних Паралимпийских игр
С Матвеев, Ю Брискин
Наука в олимпийском спорте.—2004.—¹ 1, 84-94, 2004
202004
Олимпийское образование: от древней Греции до современности
С Матвеев, Л Радченко, Я Щербашин
Наука в олимпийском спорте, 2007
192007
Неолімпійський спорт: проблеми та перспективи розвитку
Є Імас, О Борисова, І Когут
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
172016
Волонтерское движение в спорте: проблемы и перспективы
СФ Матвеев, ИА Когут, ЕВ Гончаренко
Наука в олимпийском спорте, 2011
172011
Проблема этики в современном олимпийском спорте
Л Радченко, М Сергій, І Когут
Наука в олимпийском спорте, 2007
142007
Морально этические аспекты в спорте инвалидов
ЕВ Гончаренко, ИА Когут
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
122007
Організаційні основи проведення легкоатлетичних змагань в умовах комерціалізації
АМ Зєнкова
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2013
112013
Вплив рухового режиму на фізичний розвиток дітей 6-8 років, які навчаються в школах різного типу
І Когут
Спортивний вісник Придніпров’я.–Дніпропетровськ, ДДІФКС, 143-146, 2004
112004
Руховий режим і фізичний стан дітей 6-7 років, які навчаються у школах різного типу
ІО Когут
Київ: НУФВСУ, 2006
102006
Роль держави у розвитку фізичної культури та спорту осіб з особливими потребами
І Когут
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: Зб. наук. статей з проблем …, 2003
102003
Олимпийское образование в структуре магистерской подготовки
О Борисова, С Матвеев
Наука в олимпийском спорте., 74, 2007
92007
Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів
ВО Дрюков, ММ Линець, ТЮ Круцевич
Аконіт, 2011
82011
Соціальні аспекти волонтерського руху: минуле та сьогодення
СФ Матвєєв, ІО Когут, ЄВ Гончаренко
Вісник Запорізького національного університету, 2010
82010
Шляхи удосконалення фізкультурно-спортивної роботи з інвалідами в Україні
С Матвєєв, І Когут, Л Радченко, О Борисова, Я Щербашин
Теорія і методика фізичного виховання і спорту.–2004.-№, 2004
82004
Зміст і форми фізкультурно-оздоровчої роботи в позашкільних навчальних закладах
В Маринич, І Когут
Спортивний вісник Придніпров'я, 2013
72013
Особливості соціальної інтеграції спортсменів Спеціальних Олімпіад в українському суспільстві
І Когут, С Применко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 109-113, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20