Кафедра Професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Кафедра Професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса)
ОВ Борисова
К.: Центр учебной литературы, 35-45, 2011
472011
Technical and tactical training of qualified volleyball players by improving attacking actions of players in different roles
І Євгеній, О Борисова, О Шльонська, І Когут, В Маринич, В Костюкевич
Journal of Physical Education and Sport, 2017
212017
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов
А ПЕРЕДЕРИЙ, О БОРИСОВА, Ю БРИСКИН
Наука в олимпийском спорте, 50-54, 2006
212006
Структурно-функциональные особенности спорта инвалидов и тенденции формирования программ летних Паралимпийских игр
С Матвеев, Ю Брискин
Наука в олимпийском спорте.—2004.—¹ 1, 84-94, 2004
182004
Волонтерское движение в спорте: проблемы и перспективы
С Матвеев, И Когут, Е Гончаренко
Наука в олимпийском спорте, 111-121, 2011
142011
Морально этические аспекты в спорте инвалидов
ЕВ Гончаренко, ИА Когут
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
112007
Вплив рухового режиму на фізичний розвиток дітей 6-8 років, які навчаються в школах різного типу
І Когут
Спортивний вісник Придніпров’я.–Дніпропетровськ, ДДІФКС, 143-146, 2004
112004
Соціально-гуманістичні засади розвитку адаптивної фізичної культури в Україні (на матеріалі адаптивного спорту)
ІО Когут
102016
Організаційні основи проведення легкоатлетичних змагань в умовах комерціалізації
АМ Зєнкова
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2013
102013
Олимпийское образование: от древней Греции до современности
С Матвеев, Л Радченко, Я Щербашин
Наука в олимпийском спорте, 46-52, 2007
102007
Руховий режим і фізичний стан дітей 6-7 років, які навчаються у школах різного типу
ІО Когут
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00. 02/ІО Когут, 2006
92006
Роль держави у розвитку фізичної культури та спорту осіб з особливими потребами
І Когут
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: Зб. наук. статей з проблем …, 2003
72003
Особливості соціальної інтеграції спортсменів Спеціальних Олімпіад в українському суспільстві
І Когут, С Применко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 109-113, 2013
62013
Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів
СФ Матвєєв, ЮА Бріскін, ІО Когут, ГВ Данько, ЛО Радченко, ...
62011
Соціальні аспекти волонтерського руху: минуле та сьогодення
СФ Матвеев, ИА Когут, ЕВ Гончаренко
62010
Шляхи удосконалення фізкультурно-спортивної роботи з інвалідами в Україні
С Матвєєв, І Когут, Л Радченко, О Борисова, Я Щербашин
Теорія і методика фізичного виховання і спорту.–2004.-№, 2004
62004
Основные понятия (категории) теории физической культурыи теории спорта: Метод. рекомендации
ВН Платонов, ВВ Петровский, ММ Булатова, СФ Матвеев
К.: КГИФК, 1989
61989
Аналіз інноваційних підходів організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти
В Маринич, І Когут
Спортивний вісник Придніпров'я, 28-35, 2013
52013
Зміст і форми фізкультурно-оздоровчої роботи в позашкільних навчальних закладах
В Маринич, І Когут
Спортивний вісник Придніпров'я, 2013
52013
Олимпийское образование в структуре магистерской подготовки
О Борисова, С Матвеев
Наука в олимпийском спорте., 74, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20