Подписаться
Шпорта Анна
Шпорта Анна
Другие именаShporta A.H., Shporta Anna, Шпорта А.Г.
Dnipro University of Technology (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка")
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The asymptotic method in problems of the linear and nonlinear elasticity theory
AH Shporta
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 76, 2015
182015
Напружено-деформований стан шаруватої основи з підкріплюючим елементом
ТС Кагадій, АГ Шпорта, ОВ Білова, ІВ Щербина
Прикладні питання математичного моделювання. 3, 107-116, 2020
82020
MATHEMATICAL MODELING IN THE CALCULATION OF REINFORCING ELEMENTS.
T Kagadiy, A Shporta
Scientific Bulletin of National Mining University, 2019
32019
Математичне моделювання в задачах геометрично нелінійної теорії пружності
ТС Кагадій, АГ Шпорта, ОВ Білова, ІВ Щербина
Прикладні питання математичного моделювання 4 (1), 103-110, 2021
22021
Asymptotic method in two-dimensional problems of electroelasticity
A Shporta, T Kagadiy, O Onopriienko
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 130-134, 2020
22020
Modeling Issues in Problems of the Elasticity and Viscoelasticity Theory
T Kagadiy, A Shporta, I Scherbina, O Onopriienko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1016 (1), 012010, 2021
12021
Контактна взаємодія стрингера та ортотропної пластини з криволінійною анізотропією
АГ Шпорта
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 185-194, 2019
12019
Точные решения некоторых задач для пластин с отверстиями
ТС Кагадий, АГ Шпорта
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 136-142, 2013
12013
ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ СТРИНГЕРУ ТА КРИВОЛІНІЙНОГО ОРТОТРОПНОГО НАПІВПРОСТОРУ
ТС КАГАДІЙ, АГ ШПОРТА, ОВ БІЛОВА, ІВ ЩЕРБИНА, ВБ ГОВОРУХА
Прикладні питання математичного моделювання 6 (2), 60-67, 2023
2023
Рекомендовано вченою радою університету як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 113 «Прикладна математика»(протокол № 9 від 21.09. 2023).
ПМ Щербаков, СЄ Тимченко, АГ Шпорта, ДВ Бабець
2023
Analysis of numeric results for analogue of Galin’s problem in curvilinear coordinates
SZ A. H. Shporta, T. S. Kagadii, V. B. Govorukha, O. D. Onopriienko
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 142 - 148, 2023
2023
Дистанційний формат викладання вищої математики в умовах пандемії
ВВ Приходько, НП Уланова, АГ Шпорта
НТУ ДП, 2022
2022
Диференціальні рівняння: теорія, приклади, розв’язання
ТС Кагадій, ЛФ Сушко, ІВ Щербина, ОД Онопрієнко, АГ Шпорта
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2022
2022
Врахування нелінійних властивостей матеріалів при математичному моделюванні
ТС Кагадій, АГ ШПОРТА, ОВ БІЛОВА, ІВ ЩЕРБИНА
Прикладні питання математичного моделювання 5 (1), 27-33, 2022
2022
Математичне моделювання при дослідженні напружено-деформованого стану smart-матеріалів
ТС Кагадій, ОВ Білова, АГ Шпорта, ОД Онопрієнко
MPP&O-2022, 31, 2022
2022
АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ ДЕЯКИХ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОПРУЖНОСТІ
АГ Шпорта, ТС Кагадій, ОД Онопрієнко
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 171-183, 2021
2021
ЗАСТОСУВАННЯ АСИМПТОТИЧНОГО МЕТОДУ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ
ТС КАГАДІЙ, АГ ШПОРТА, ЮО БІЛОВА, ОВ БІЛОВА, ІВ ЩЕРБИНА
Херсон–2021, 44, 2021
2021
MATHEMATICAL MODELING IN GEOMETRICALLY NONLINEAR ELASTICITY THEORY PROBLEMS
TS KAGADIY, AH SHPORTA, IV SCHERBINA, ОV BILOVA
APPLIED QUESTIONS OF MATHEMATICAL MODELLING 4 (1), 103-110, 2021
2021
Метод збурення в задачах про передачу навантаження від підкріплюючого елемента до ортотропної матриці з ускладненими крайовими умовами
ТС Кагадій, ІВ Щербина, А Шпорта
Дніпровський державний технічний університет, 2021
2021
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЗБУРЕНЬ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ТА ЙОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРУЖНИХ МАТЕРІАЛІВ
АГ ШПОРТА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20