Підписатись
Тимченко Олена Миколаївна
Тимченко Олена Миколаївна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1442004
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
892012
Податкова система України: підручник. З грифом МОН України
В Федосов В.М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін.
К.: Либідь, 1994., 1994
741994
Податковий менеджмент
ОМ Тимченко
навчальнометодичний посібник/ОМ Тимченко.–К.: КНЕУ 150, 2001
61*2001
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
602007
Роль і місце податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України
ЛС Захаркіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
372016
Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2009
332009
Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 17-27, 2008
302008
Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту
ОМ Тимченко
К.: Б, 431, 2010
262010
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи: колективна монографія
всього 7 авторів Єфименко Т. І., Соколовська А. М. та ін
К.: ДННУ «Академія фінансового управління, 2013, 2013
182013
Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні
ВВ Романенко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
172014
Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Економiчний часопис-XXI, 69-73, 2014
152014
Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 34-43, 2010
152010
Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 53-62, 2009
102009
Інституційна спроможність упровадження моделі сегментації податкових боржників в Україні
ОМ Тимченко, ЄС Осадчий, ЕС Осадчий
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020
92020
Міжнародне інформаційне співробітництво як фактор протидії ухиленню від сплати податків
ОМ Тимченко
Фінанси України, 11-20, 2011
82011
Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв’язок, напрями вдосконалення
ОМ Тимченко, АВ Пислиця
Фінанси України, 91-99, 2007
82007
Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 54-62, 2011
72011
Податковий борг в Україні: регіональний зріз
ОМ Тимченко
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 352-360, 2009
72009
Ефективність податкового аудиту в Україні
ОМ Тимченко
Економіка та держава, 19-22, 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20