Підписатись
Тимченко Олена Миколаївна
Тимченко Олена Миколаївна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
1392005
Податкова система України: підручник. З грифом МОН України
В Федосов В.М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін.
К.: Либідь, 1994., 1994
731994
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
612007
Податковий менеджмент
ОМ Тимченко
навчальнометодичний посібник/ОМ Тимченко.–К.: КНЕУ 150, 2001
60*2001
Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2009
372009
Роль і місце податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України
ЛС Захаркіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
362016
Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 17-27, 2008
322008
Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту
ОМ Тимченко
К.: Б, 431, 2010
272010
Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Економiчний часопис-XXI, 69-73, 2014
192014
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи: колективна монографія
всього 7 авторів Єфименко Т. І., Соколовська А. М. та ін
К.: ДННУ «Академія фінансового управління, 2013, 2013
192013
Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні
ВВ Романенко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
182014
Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 34-43, 2010
162010
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
132012
Інновації у фінансовій сфері: колективна монографія
всього 31 автор Федосов В.М, Опарін В.М., та ін.
К.: КНЕУ, 2013., 2013
12*2013
Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 53-62, 2009
102009
Інституційна спроможність упровадження моделі сегментації податкових боржників в Україні
ОМ Тимченко, ЄС Осадчий, ЕС Осадчий
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020
92020
Міжнародне інформаційне співробітництво як фактор протидії ухиленню від сплати податків
ОМ Тимченко
Фінанси України, 11-20, 2011
82011
Ефективність податкового аудиту в Україні
ОМ Тимченко
Економіка та держава, 19-22, 2009
82009
Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання
ОМ Тимченко, МБ Кондратенко
Фінанси України, 34-43, 2012
72012
Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 54-62, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20