Тимченко Олена Миколаївна
Тимченко Олена Миколаївна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1322004
Податкова система України: підручник. З грифом МОН України
В Федосов В.М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін.
К.: Либідь, 1994., 1994
591994
Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2001
53*2001
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
482007
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
372012
Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 17-27, 2008
332008
Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2009
302009
Роль і місце податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України
ЛС Захаркіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
292016
Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту
ОМ Тимченко
К.: Б, 431, 2010
192010
Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні
ВВ Романенко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
152014
Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Економiчний часопис-XXI, 69-73, 2014
122014
Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 34-43, 2010
122010
Ефективність податкового аудиту в Україні
ОМ Тимченко
Економіка та держава, 19-22, 2009
102009
Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 53-62, 2009
82009
Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв’язок, напрями вдосконалення
ОМ Тимченко, АВ Пислиця
Фінанси України, 91-99, 2007
82007
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи: колективна монографія
всього 7 авторів Єфименко Т. І., Соколовська А. М. та ін
К.: ДННУ «Академія фінансового управління, 2013, 2013
72013
Альтернативна модель податкової системи України
ОМ Тимченко, ЕН Тимченко, ЮВ Сибірянська, ЮВ Сибирянская
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
62016
Суспільно-політичні аспекти податкового менеджменту в Україні
ОМ Воронкова, ОД Гордей
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2014
62014
Інновації у фінансовій сфері: колективна монографія
всього 31 автор Федосов В.М, Опарін В.М., та ін.
К.: КНЕУ, 2013., 2013
6*2013
Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 54-62, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20