Тимченко Олена Миколаївна
Тимченко Олена Миколаївна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1092004
Податкова система України: підручник. З грифом МОН України
В Федосов В.М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін.
К.: Либідь, 1994., 1994
601994
Податковий менеджмент
ОМ Тимченко
навчальнометодичний посібник/ОМ Тимченко.–К.: КНЕУ 150, 2001
54*2001
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
402007
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
342012
Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент:[монографія]
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2009
332009
Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 17-27, 2008
332008
Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту
ОМ Тимченко
К.: Б, 431, 2010
232010
Роль і місце податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України
ЛС Захаркіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
212016
Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні
ВВ Романенко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
142014
Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
ТОВ «Інститут суспільної трансформації», Інститут світової економіки і …, 2014
122014
Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 34-43, 2010
102010
Ефективність податкового аудиту в Україні
ОМ Тимченко, ЕН Тимченко
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2009
102009
Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 53-62, 2009
82009
Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв’язок, напрями вдосконалення
ОМ Тимченко, АВ Пислиця
Фінанси України, 91-99, 2007
82007
Суспільно-політичні аспекти податкового менеджменту в Україні
ОМ Воронкова, ОД Гордей
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2014
62014
Інновації у фінансовій сфері: колективна монографія
всього 31 автор Федосов В.М, Опарін В.М., та ін.
К.: КНЕУ, 2013., 2013
6*2013
Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 54-62, 2011
62011
Дискусійні питання сутності та складових податкового менеджменту
ОМ Тимченко
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр.—К: КНЕУ, 150-157, 2003
62003
Альтернативна модель податкової системи України
ОМ Тимченко, ЕН Тимченко, ЮВ Сибірянська, ЮВ Сибирянская
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20