Тимченко Олена Миколаївна
Тимченко Олена Миколаївна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1272004
Податкова система України: підручник. З грифом МОН України
В Федосов В.М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін.
К.: Либідь, 1994., 1994
601994
Податковий менеджмент
ОМ Тимченко
навчальнометодичний посібник/ОМ Тимченко.–К.: КНЕУ 150, 2001
54*2001
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
472007
Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2009
322009
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
302012
Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 17-27, 2008
282008
Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту
ОМ Тимченко
К.: Б, 431, 2010
232010
Роль і місце податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України
ЛС Захаркіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
212016
Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Економiчний часопис-XXI, 69-73, 2014
142014
Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні
ВВ Романенко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
132014
Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська, ЮВ Сибирянская
ДННУ “Академія фінансового управління”, 2010
122010
Ефективність податкового аудиту в Україні
ОМ Тимченко
Економіка та держава, 19-22, 2009
102009
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи: колективна монографія
всього 7 авторів Єфименко Т. І., Соколовська А. М. та ін
К.: ДННУ «Академія фінансового управління, 2013, 2013
92013
Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу
ОМ Тимченко
Фінанси України, 53-62, 2009
72009
Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв’язок, напрями вдосконалення
ОМ Тимченко, АВ Пислиця
Фінанси України, 91-99, 2007
72007
Інновації у фінансовій сфері: колективна монографія
всього 31 автор Федосов В.М, Опарін В.М., та ін.
К.: КНЕУ, 2013., 2013
6*2013
Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання
ОМ Тимченко, МБ Кондратенко, МБ Кондратенко
ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012
62012
Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу
ОМ Тимченко
ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011
62011
Дискусійні питання сутності та складових податкового менеджменту
ОМ Тимченко
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр.—К: КНЕУ, 150-157, 2003
62003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20