Підписатись
Daniela DUBIT
Daniela DUBIT
associate professor, Technical University of Moldova a Moldovei
Підтверджена електронна адреса в am.utm.md
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Comparative earthworm research in various ecosystems with different anthropic impact
V Andriuca, D Girla, M Iordache
Research Journal of Agricultural Science 44 (2066-1843), 149-153, 2012
72012
Cercetarea lumbricidelor în cadrul monitoringului agroecologic
V Andriucă, M Iordache, D Dubiţ, A Timuş
Agronomie şi ecologie 39, 29-33, 2013
22013
The effect of swine wastewater on several biological parameters of species Eisenia fetida: mortality, body weight, prolificacy.
M Iordache, I Borza, V Andriucă, D Dubiț
12014
Caracteristica ecologică complexă a solului în scopul fondării agroecosistemelor durabile
V Andriucă, D Dubit, A Tarita, N Cazmali
Cernoziomurile Moldovei–evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo …, 2013
12013
Influenţa premergătorului asupra formării producţiei culturilor cerealiere de toamnă.
M Rurac, V Burdujan, D Dubit, A Melnic
Direcţiile de modernizare a cercetărilor ameliorative şi tehnologice la …, 2021
2021
Producţia şi calitatea boabelor orzului de toamnă Dostoinîi în experienţa polifactoriale
D Dubit, V Burdijan, M Rurac, A Melnic, E Rtari
Direcţiile de modernizare a cercetărilor ameliorative şi tehnologice la …, 2021
2021
Grain productivity and quality of the winter barley variety Zimovyi in multifactorial field experiments
V Burdujan, D Dubiţ, A Melnic
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie 63 (1), 187-190, 2020
2020
THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL ELEMENTS ON THE WINTER TRITICALE YIELD
D Dubit, V Burdujan, M Rurac, A Melnic, E Rotari
Annals of the University of Craiova-Agriculture, Montanology, Cadastre …, 2020
2020
Исследования влияния элементов технологии на урожайность и качество зерна озимого ячменя зимовый в многофакторном опыте.
ЕА БУРДУЖАН, В.Н., СТАРОДУБ, В.С., РУРАК, М.И., ДУБИЦ, Д.И., МЕЛЬНИК, А.С ...
Произвоство, переработка и управление качеством сельскохозяйственной …, 2019
2019
Формирование урожая и качества зерна озимого тритикале в зависимости от агротехнических приемов возделывания в многофакторном опыте.
ЕА БУРДУЖАН, В.Н., СТАРОДУБ, В.С., РУРАК, М.И., ДУБИЦ, Д.И., МЕЛЬНИК, А.С ...
Произвоство, переработка и управление качеством сельскохозяйственной …, 2019
2019
Технология выращивания люцерны на корм в условиях западной лесостепи Украины.
А Кириленко, Д Дубиц
Lucrări ştiinţifice, UASM: Agronomie şi Agroecologie 52 (ISBN 978-9975-64 …, 2018
2018
Продуктивность и качество зерна озимой тритикале Инген 35 в многофакторном опыте.
и др. БУРДУЖАН В., ДУБИЦ Д., СТАРОДУБ В.
Lucrări ştiinţifice, UASM: Agronomie şi Agroecologie 52 (ISBN 978-9975-64 …, 2018
2018
Permeabilitatea solului pentru apă în funcţie de lucrarea de bază a solului
M Rurac, M Coltun, D Dubiţ
Agronomie şi agroecologie 52, 93-96, 2018
2018
Productivity and economic efficiency of soybean cultivation within different agricultural systems
S Gavrilaș, D Dubiț
“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2017
2017
The particularities of root system development in winter wheat grown on carbonate chernozem
V Andriucă, I Bacean, D Dubiț, N Cazmalî, L Macrii, R Melnic, V Bejan
“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2016
2016
Energy status of soil agro-ecosystems
G Dubit) D.
Soil as world heritage, 57-59, 2014
2014
The influence of lignite fly ash on reproduction of species Eisenia fetida (a microcosm experiment).
M Iordache, I Borza, V Andriucă, D Dubiț
2014
Variation of Crop Yield in Agrocoenoses under Influence of Climatic Factors
D Dubiţ
ProEnvironment Journal of Documentation, Research and Professional Training …, 2013
2013
Variation of Crop Yield in Agrocoenoses under Influence of Climatic Factors
D D.
Proenvironment/Promediu 6 (ISSN 2066-1363), 271-274, 2013
2013
Modificarea unor proprietăţi agrofizice ale solurilor pe terenurile cu păşuni din cîmpia Moldovei de Sud
M Babaian, D Dubiţ
Agronomie şi ecologie 39, 296-299, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20