Жанна Янковська / Zhanna Yankovska
Жанна Янковська / Zhanna Yankovska
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фольклоризм української романтичної прози
ЖО Янковська
NVF" Ukraïnsʹki technolohiï", 2016
112016
Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша
ЖО Янковська
Національний університет" Острозька академія", 2007
42007
Мотиви ностальгії в українській художній літературі митців діаспори
Ж Янковська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
32008
Концепт" Дім-Поле-Храм" крізь призму історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада»
ЖО Янковська
Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка 95, 0
3
ANTHROPOCENTRIC DIMENSIONS OF UKRAINIAN CULTURE (IN THE CONTEXT OF THE ARCHETYPE OF THE WISE OLD MAN)
ZO Yankovska, LV Sorochuk
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 87-101, 2020
22020
Поетична символіка хліба в українському обрядовому фольклорі
Ж Янковська
Etnolingwistyka/Problemy języka i kultury 11, 108-125, 1999
21999
FOLK AND PHILOSOPHICAL NATURE OF COMIC-TRAGIC DICHOTOMY IN OLEKSA STOROZHENKO’S SHORT STORIES ON COSSACKS
Z Yankovska, O Iurieva
Slavica Slovaca 53 (1), 2018
12018
Концепт «храм» крізь призму оповідання Богдана Лепкого «Дзвони»
Ж Янковська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Парадигма фольклорно-літературної архетипності
Z Yankovska
Studia Ukrainica Posnaniensia, 269-277, 2017
12017
Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30–60-х рр. ХІХ століття
Ж Янковська
Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 194-199, 2016
12016
Архетипний образ воріт в українській літературній прозі30–60-х рр. ХІХ століття
Ж Янковська
Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 143-148, 2015
12015
Модус національного буття та генетично-чуттєвий фольклоризм поеми Т. Шевченка Наймичка
Ж Янковська
Шевченкознавчі студії, 127-135, 2014
12014
До питання про з’ясування теоретичних аспектів фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття: загальні зауваги
Ж Янковська
Українське літературознавство, 102-109, 2013
12013
Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся”(Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko …
Ж Янковська
Гендерна проблематика та антропологічні горизонти: матеріали ІІ …, 2012
12012
Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала На Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельницької області)
Ж Янковська
Матеріали до української етнології, 79-84, 2012
12012
Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу “Кіевская Старина”(рік 1882)(The interpretation of folkloristic and ethnographic material on the pages of …
ЖО Янковська
Наукові записки. Серія:«Культурологія», 81-92, 2012
12012
Фольклоризм як визначальний стильовий засіб в українській прозі першої половини ХІХ століття
Ж Янковська
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2012
12012
Специфіка українських народознавчих досліджень по розробці народного календаря представниками діаспори у ХХ столітті (К. Сосенко, С. Килимник, О. Воропай)
Ж Янковська
Українознавчий альманах, 247-250, 2011
12011
Видання та спроби аналізу українських дум П. Кулішем в Записках о Южной Руси
Ж Янковська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
12010
МВ Гоголь і українська народна культура та фольклор (за спогадами, висловлюваннями та листами)
Ж Янковська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20