Валерія Робертівна Міляєва
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
222014
Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації: монографія
ВР Міляєва
К.: РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011
202011
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
182012
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Проблеми сучасної психології 20, 2013
112013
Психологічні аспекти професійної компетентності державних службовців та їх використання в процесі підвищення фахової кваліфікації
В Міляєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 234-246, 2009
112009
Взаємодія сім’ї і школи як психолого-педагогічна проблема
В Міляєва
Соціальна психологія 6, 141-146, 2006
92006
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
82002
Педагогіка та психологія вищої школи: тексти лекцій
В Городиська, М Пантюк, В Міляєва
Городиська, М. Пантюк, В. Міляєва.− Дрогобич: РВЦ ДДПУ, 2014
72014
Використання психологічних тренінгів для вдосконалення фахової підготовки державних службовців
ВР Міляєва, ЮМ Бісик
Практична психологія та соціальна робота, 74-79, 2010
52010
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЮВБ ВР Міляєва, НК Лебідь
Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова 18 (23), 53-61, 2013
4*2013
Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації
ВР Міляєва
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
32012
Емоційне здоров’я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені ГС …, 2012
32012
Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості та професійного самовизначення майбутнього державного службовця
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
32011
Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі
ВР Міляєва
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 425-435, 2010
32010
Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу
ВР Міляєва
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: моногр …, 0
3
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
22002
Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії
В Міляєва
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 1, 2017
12017
Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
В Міляєва, Н Лебідь
Університети і лідерство, 2016
12016
Діагностика лідерського потенціалу майбутніх керівників навчальних закладів у процесі професійної підготовки
СА Калашнікова, ВР Міляєва
Вища освіта України 1, 56-61, 2014
12014
Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи
ВЄ Виноградова, ВР Міляєва
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 18-25, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20