Валерія Робертівна Міляєва
НазваПосиланняРік
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
122014
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
82012
Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації: монографія
ВР Міляєва
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного …, 2011
82011
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
82002
Психологічні аспекти професійної компетентності державних службовців та їх використання в процесі підвищення фахової кваліфікації
В Міляєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 234-246, 2009
62009
Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості та професійного самовизначення майбутнього державного службовця
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
32011
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЮВБ ВР Міляєва, НК Лебідь
Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова 18 (23), 53-61, 2013
2*2013
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації …, 2013
22013
Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі
ВР Міляєва
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 425-435, 2010
22010
Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу
ВР Міляєва
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: моногр …, 0
2
Психолого-педагогічний зміст навчання та підвищення кваліфікації державних службовців
ВР Міляєва
Збірник наукових праць Інституту психології імені ГС Костюка АПН України …, 2011
12011
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 26 травня 2016 року, протокол № 5.
С СИСОЄВА, Л ХОРУЖА, Б Георгій, О БЕЗПАЛЬКО, С КАРАМАН, ...
2016
Компетентнісно зорієнтований підхід у вищій освіті як основа розвитку суб’єктності особистості майбутнього фахівця
ВР Міляєва
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 103-109, 2015
2015
Діагностика лідерського потенціалу майбутніх керівників навчальних закладів у процесі професійної підготовки
СА Калашнікова, ВР Міляєва
Вища освіта України 1, 56-61, 2014
2014
Психологічні закономірності та механізми розвитку професійної компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації
ВР Міляєва
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 107, 2014
2014
Змістовно-структурна модель психологічного забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
ВР Міляєва
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2011
2011
Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи
ВЄ Виноградова, ВР Міляєва
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 18-25, 2011
2011
Аналіз динаміки провідних психологічних детермінант особистості студента у процесі підготовки до професійної діяльності державного службовця
ВР Міляєва
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 135, 2011
2011
УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФАХОВОЇ ОСВІТИ ОСОБИСТОСТІ
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ …, 2011
2011
Запровадження командних форм роботи у професійну діяльність державних службовців
ВР Міляєва
Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20