Валерія Робертівна Міляєва
НазваПосиланняРік
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
142014
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
122012
Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації: монографія
ВР Міляєва
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного …, 2011
112011
Психологічні аспекти професійної компетентності державних службовців та їх використання в процесі підвищення фахової кваліфікації
В Міляєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 234-246, 2009
72009
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Проблеми сучасної психології 20, 2013
62013
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
62002
Використання психологічних тренінгів для вдосконалення фахової підготовки державних службовців
ВР Міляєва, ЮМ Бісик
Практична психологія та соціальна робота, 74-79, 2010
52010
Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості та професійного самовизначення майбутнього державного службовця
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
32011
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЮВБ ВР Міляєва, НК Лебідь
Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова 18 (23), 53-61, 2013
2*2013
Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі
ВР Міляєва
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 425-435, 2010
22010
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
22002
Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу
ВР Міляєва
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: моногр …, 0
2
Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
В Міляєва, Н Лебідь
Університети і лідерство, 2016
12016
Діагностика лідерського потенціалу майбутніх керівників навчальних закладів у процесі професійної підготовки
СА Калашнікова, ВР Міляєва
Вища освіта України 1, 56-61, 2014
12014
Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи
ВЄ Виноградова, ВР Міляєва
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 18-25, 2011
12011
Психолого-педагогічний зміст навчання та підвищення кваліфікації державних службовців
ВР Міляєва
Збірник наукових праць Інституту психології імені ГС Костюка АПН України …, 2011
12011
Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
В Міляєва, Ю Бреус
Університети і лідерство, 2016
2016
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 26 травня 2016 року, протокол № 5.
С СИСОЄВА, Л ХОРУЖА, Б Георгій, О БЕЗПАЛЬКО, С КАРАМАН, ...
2016
Козак Людмила Василівна—старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії осві-тології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук …
ОМ Кузьменко, ОВ Мартинчук, ВР Міляєва, НВ Морзе, ЛБ Паламарчук, ...
ББК 74.0 П 24, 120, 2015
2015
Компетентнісно зорієнтований підхід у вищій освіті як основа розвитку суб’єктності особистості майбутнього фахівця
ВР Міляєва
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 103-109, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20