Підписатись
Валерія Робертівна Міляєва
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
452014
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2013
242013
Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації: монографія
ВР Міляєва
К.: РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011
242011
Педагогіка та психологія вищої школи: тексти лекцій
ВР Міляєва, В Городиська, М Пантюк
Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014
202014
Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Проблеми загальної та педагогічної психології, 120-128, 2011
182011
Психологічні аспекти професійної компетентності державних службовців та їх використання в процесі підвищення фахової кваліфікації
В Міляєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 234-246, 2009
162009
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
ОМ Лозова, ЛІ Подшивайлова, ММ Подшивайлов, ОД Піркова, ...
" Віндрук", 2014
132014
Емоційне здоров’я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2012
122012
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
112012
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЮВБ ВР Міляєва, НК Лебідь
Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова 18 (23), 53-61, 2013
10*2013
Взаємодія сім’ї і школи як психолого-педагогічна проблема
В Міляєва
URL: http://www. politik. org. ua/vid/-magcontent. php3, 2006
102006
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
102002
Підходи до визначення поняття професійної компетентності у сучасній психологічній теорі
ВР Міляєва, ВР Миляева
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
82010
Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії
В Міляєва
Університети і лідерство, 2017
72017
Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади
ВО Огнев’юк, ВР Міляєва, НК Лебідь
ДП" НВЦ" Пріоритети", 2014
72014
Використання психологічних тренінгів для вдосконалення фахової підготовки державних службовців
ВР Міляєва, ЮМ Бісик
Практична психологія та соціальна робота, 74-80, 2010
72010
Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів, 85-106, 2014
62014
Емпірична модель фахової компетентності державного службовця
ВР Міляєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 12. Психологічні науки 34 …, 2011
62011
Мотивація професійного вдосконалення як чинник розвитку лідерства в освіті
ВР Міляєва, НК Лебідь
Вища освіта України, 21-25, 2014
52014
Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації
ВР Міляєва
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20