Олена Юріївна Шевчук (Е. Ю. Шевчук)
Олена Юріївна Шевчук (Е. Ю. Шевчук)
Національна музична академія України імені П. Чайковського, історико-теоретичний ф-т, кафедра
Підтверджена електронна адреса в knmau.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Церковное пение
ШЕЮ Лозовая, И. Е.
Православная энциклопедия: Русская Православная Церковь, 599-610, 2000
202000
Киевская нотация конца XVI – начала XVIII веков в зеркале современных данных
ЕЮ Шевчук
Сборник трудов РАМ им. Гнесиных, 111-151, 2008
132008
Сербский напев в контексте южнославянского влияния (по материалам украинских и белорусских Ирмологионов ХVІІ в.)
ЕЮ Шевчук
Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Серия 5 …, 2008
122008
Болгарский распев
Е Тончева, ЕЮ Шевчук
Православная энциклопедия 5, 643-646, 2002
122002
Греческий распев
ЕЮ Шевчук, ЭП М.
Православная энциклопедия 12, 430-436, 2006
102006
Об атрибуции песнопений киевского роспева в многороспевном контексте украинской певческой культуры 17–18 вв.
ЕЮ Шевчук
Київське музикознавство, 14-27, 1998
91998
История русского церковного пения
ИЕ Лозовая, ЕЮ Шевчук
М.: Православная Энциклопедия, 2000
72000
Київський наспів у контексті церковно-монодичного співу України та Білорусії ХVІІ – ХVІІІ ст. (джерела, жанри, риси стилістики): Автореф. дис. …канд. мистецтвознавства:
ОЮ Шевчук
НМАУ, 1999
71999
Киевский роспев как явление певческого искусства Юго-Западной Руси
ЕЮ Шевчук
Музыкальная культура средневековья, 46-47, 1992
61992
Киевский напев в контексте многораспевности ХVІІ в.
ЕЮ Шевчук
Традиционные музыкальные культуры на рубеже столетий: проблемы, методы …, 2008
5*2008
Протоиерей Иоанн Вознесенский о репертуаре украинских нотолинейных Ирмологионов xvii начала XVIII вв.: современный комментарий
ЕЮ Шевчук
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5 …, 2007
52007
Ирмологион [нотный, украино-белорусский]
ЕЮ Шевчук
Православная энциклопедия 26, 625 - 633, 2011
4*2011
Раздельноречие в аспекте связи южнославянской и восточнославянской певческих традиций
ЕЮ Шевчук
Гимнология, 205-218, 2008
42008
Спостереження над ритмічною організацією української церковної монодії ХVІІ ст.
ОЮ Шевчук
Метроритм-1 : Колективна монографія / [під ред. І. М. Юдкіна],, 35-40, 146-148, 2002
42002
Киевский распев
ЕЮ Шевчук
Православная энциклопедия 33, 370 - 380, 2013
32013
Сербські і болгарські редакції південнослов’янських піснеспівів в українській і білоруській церковно-співацькій практиці ХVІІ ст.
О Шевчук
Науковий вісник НМАУ, 105-125, 2008
32008
Про один аспект зв’язку слов’янських церковно-співних традицій ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (Хомонія)
О Шевчук
Науковий вісник НМАУ, 12-28, 2007
32007
До питання про ладо-звукорядний устрій пісенних мелодій (в аспекті зв'язків народного й церковно-монодійного співу)
О Шевчук
Проблеми етномузикології : [Зб. наук. праць] / [упоряд. О. Мурзина]., 58-75, 2003
32003
Структурні ознаки системи осмогласся (за нотолінійними Ірмологіонами кінця ХVІ – початку ХVІІІ ст.)
ОЮ Шевчук
Студії мистецтвознавчі, 36 - 48, 2003
32003
До проблеми дослідження давньоруських богослужебно-літургічних жанрів
ОЮ Шевчук
Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського: Musicae Ars et Sciencia …, 1999
31999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20