Ольга Бабкіна
Ольга Бабкіна
Head of the Department of Political Science, Doctor of Political Sciences, Professor
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ
О Бабкіна
Освіта і управління 9 (1), 91-95, 2006
612006
Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства
О Бабкіна
Персонал, 18-25, 2007
522007
Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб.
ОВ Бабкіна, КГ Волинка
К.: МАУП, 2004
402004
Політологія. Навчальний посібник
ОВ Бабкіна, В Горбатенко
К.: ВЦ 568, 2006
262006
Політологія
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
навчальний посібник/Бабкіна ОВ, Горбатенко ВП–К.: ВЦ 568, 2006
222006
Політико-правова культура демократичного типу: проблеми формування
ОВ Бабкіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та …, 2011
202011
Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні
ОВ Бабкіна, ВО Корнієнко, ІА Горбатенко
URL: https://scholar. google. com. ua/citations, 2008
182008
Політологія: підручник
ВГ Антоненко
К.: ВЦ" Академія, 2006
182006
Політологія: підручник
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
К.: ВЦ «Академія, 2003
162003
Методологія дослідження політичного життя суспільства
ОВ Бабкіна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2009
152009
Передумови переходу до демократії: ризики транзитивного суспільства
ОВ Бабкіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та …, 2015
102015
Роль государства в реформирующейся политической системе
ОВ Бабкина
Персонал, 37, 2002
102002
Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні
О Бабкіна
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
92014
Політологія: Посібник для студ. вузів
ОВ Бабкіна, ЄФ Безродний, ВП Горбатенко, СП Дмитренко, ...
Київ: Видавничий центр «Академія, 2004
82004
Україна: у пошуках стратегії демократичного розвитку
ОВ Бабкіна
Проблеми та перспективи української реформації, 1991-2001, 2001
82001
Деякі методологічні проблеми аналізу політичних трансформацій та політичного розвитку
ОВ Бабкіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
72013
Держава і громадянське суспільство: комунікаційні аспекти і протиріччя третього тисячоліття
ОВ Бабкіна
PR в органах державної влади та місцевого самоврядування/ОВ Бабкіна, ВВ …, 2003
72003
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄНТАЦІЙ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 23.00. 03–політична культура та ідеологія ДИСЕРТАЦІЯ …
ОВ БАБКІНА
62008
Нова філософія політики в множинності сучасного світу
ОВ Бабкіна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2011
52011
Комунікативні стратегії в умовах транснаціональних проблем вищої освіти
ОВ Бабкіна
Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в …, 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20