Підписатись
Ольга Бабкіна
Ольга Бабкіна
Head of the Department of Political Science, Doctor of Political Sciences, Professor
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ
О Бабкіна
Освіта і управління 9 (1), 91-95, 2006
752006
Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства
О Бабкіна
Персонал, 18-25, 2007
682007
Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. посіб
ОВ Бабкіна, КГ Волинка
К.: МАУП, 81, 2004
562004
Політологія
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
Навчальний посібник/О. Бабкіна, В. Горбатенко, 6-41, 2006
342006
Політологія. Навчальний посібник
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
К.: ВЦ 568, 2006
332006
Методологія дослідження політичного життя суспільства
ОВ Бабкіна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2009
302009
Політико-правова культура демократичного типу: проблеми формування
ОВ Бабкіна
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
262011
Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні
ВВ Добіжа
232008
Передумови переходу до демократії: ризики транзитивного суспільства
ОВ Бабкіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та …, 2015
192015
Політологія: підручник/Ред. ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
ОВ Бабкіна
К.: ВЦ «Академія, 2003
182003
Деякі методологічні проблеми аналізу політичних трансформацій та політичного розвитку
ОВ Бабкіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
142013
Україна у пошуках стратегії демократичного розвитку
ОВ Бабкіна
Проблеми та перспективи української реформації [Колективна монографія]/ГВ …, 2001
142001
Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні
О Бабкіна
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
132014
Політологія: підручник
ВГ Антоненко, ВД Бабкін, ОВ Бабкіна, ВМ Бебик, МФ Головатий
К.: ВЦ" Академія, 2006
122006
Держава і громадянське суспільство: комунікаційні аспекти і протиріччя третього тисячоліття
ОВ Бабкіна
PR в органах державної влади та місцевого самоврядування/ОВ Бабкіна, ВВ …, 2003
122003
Роль государства в реформирующейся политической системе
ОВ Бабкина
Персонал, 37, 2002
122002
Нова філософія політики в множинності сучасного світу
ОВ Бабкіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та …, 2011
112011
Особливості політичної трансформації на постсоціалістичному просторі: підходи до осмислення
ОВ Бабкіна
Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали …, 0
10
Неоконсервативные политические теории Запада: сущность, проблемы, тенденции развития
ОВ Бабкина
ВМ Корецкого, Институт философии. Киев, 1992
91992
Політична соціалізація як засіб формування політичної культури студентства
ОВ Бабкіна
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
82009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20