Лариса Черчик / Larysa Cherchyk
Лариса Черчик / Larysa Cherchyk
Lesya Ukrainka Volyn National University
Verified email at vnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи
ВІ Павлов, ЛМ Черчик
Nadstyr'i︠a︡, 1998
115*1998
Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні. Монографія
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ 353, 13, 2006
59*2006
Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: монографія
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Луцьк: ЛНТУ, 2008
51*2008
Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації
ЗВ Герасимчук, НВ Коленда, ЛМ Черчик
Луцьк: Надстир’я, 163-166, 2007
362007
Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
Л Черчик
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2015
33*2015
Assessment of forest enterprises’ performance: integrating economic security and ecological impact, Entrepreneurship and Sustainability Issues 6 (4): 1784-1797
L Cherchyk, M Shershun, N Khumarova, T Mykytyn, A Cherchyk
DOI: http://doi. org/10.9770/jesi 4, 17, 2019
32*2019
Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку: монографія. Частина 1
ЛМ Черчик, ОВ Міщенко, ІВ Єрко
Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
292014
Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні
ЛМ Черчик
Актуальні проблеми економіки, 84, 2008
292008
Маркетинг рекреаційних територій: теорія, методологія, практика
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ, 2006
26*2006
Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ, 2006
182006
Розвиток персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Черчик
Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць …, 2010
172010
Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах
ЛМ Черчик
Регіональна економіка, 178-182, 2009
162009
Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних ресурсів
ЛМ Черчик
Актуальні проблеми економіки, 45-52, 2006
152006
Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні
ЛМ Черчик
дис... д-ра екон. наук 8 (06), 2007
142007
Механізм забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону: монографія
ЛМ Черчик, ОВ Мостенець
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016
12*2016
Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів
ЛМ Черчик
Економіка України, 59-65, 2006
122006
Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові
ЛМ Черчик, СІ Бегун, І Івашкевич
Луцький національний технічний університет, 2017
112017
Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами
ЛМ Черчик
Луцький національний технічний університет, 2015
112015
Стратегія управління розвитком персоналу
ЛМ Черчик
112013
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області
ЛМ Черчик, ІВ Єрко, НВ Коленда, ОВ Міщенко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
102014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20