Лариса Черчик / Larysa Cherchyk
Лариса Черчик / Larysa Cherchyk
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи
ВІ Павлов, ЛМ Черчик
Nadstyr'i︠a︡, 1998
115*1998
Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні. Монографія
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ 353, 13, 2006
59*2006
Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: монографія
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Луцьк: ЛНТУ, 2008
51*2008
Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації
ЗВ Герасимчук, НВ Коленда, ЛМ Черчик
Луцьк: Надстир’я, 163-166, 2007
362007
Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
Л Черчик
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2015
33*2015
Assessment of forest enterprises’ performance: integrating economic security and ecological impact, Entrepreneurship and Sustainability Issues 6 (4): 1784-1797
L Cherchyk, M Shershun, N Khumarova, T Mykytyn, A Cherchyk
DOI: http://doi. org/10.9770/jesi 4, 17, 2019
32*2019
Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку: монографія. Частина 1
ЛМ Черчик, ОВ Міщенко, ІВ Єрко
Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
292014
Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні
ЛМ Черчик
Актуальні проблеми економіки, 84, 2008
292008
Маркетинг рекреаційних територій: теорія, методологія, практика
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ, 2006
26*2006
Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ, 2006
182006
Розвиток персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Черчик
Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць …, 2010
172010
Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах
ЛМ Черчик
Регіональна економіка, 178-182, 2009
162009
Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних ресурсів
ЛМ Черчик
Актуальні проблеми економіки, 45-52, 2006
152006
Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні
ЛМ Черчик
дис... д-ра екон. наук 8 (06), 2007
142007
Механізм забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону: монографія
ЛМ Черчик, ОВ Мостенець
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016
12*2016
Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів
ЛМ Черчик
Економіка України, 59-65, 2006
122006
Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові
ЛМ Черчик, СІ Бегун, І Івашкевич
Луцький національний технічний університет, 2017
112017
Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами
ЛМ Черчик
Луцький національний технічний університет, 2015
112015
Стратегія управління розвитком персоналу
ЛМ Черчик
112013
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області
ЛМ Черчик, ІВ Єрко, НВ Коленда, ОВ Міщенко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
102014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20