Підписатись
Лариса Черчик / Larysa Cherchyk
Лариса Черчик / Larysa Cherchyk
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи
ВІ Павлов, ЛМ Черчик
Nadstyr'i︠a︡, 1998
146*1998
Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: монографія
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Луцьк: ЛНТУ, 2008
87*2008
Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні: монографія
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ 353, 13, 2006
78*2006
Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку: монографія
ЛМ Черчик, ОВ Міщенко, ІВ Єрко
Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
582014
Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
Л Черчик
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2015
57*2015
Assessment of forest enterprises' performance: integrating economic security and ecological impact
L Cherchyk, M Shershun, N Khumarova, T Mykytyn, A Cherchyk
Entrepreneurship and sustainability issues 6 (4), 1784, 2019
512019
Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації: монографія
ЗВ Герасимчук, НВ Коленда, ЛМ Черчик
Луцьк: Надстир’я, 163-166, 2007
50*2007
Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні
ЛМ Черчик
Актуальні проблеми економіки, 84, 2008
37*2008
Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові
ЛМ Черчик, СІ Бегун, І Івашкевич
Луцький національний технічний університет, 2017
31*2017
Розвиток персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Черчик
Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць …, 2010
312010
Маркетинг рекреаційних територій: теорія, методологія, практика
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ, 2006
28*2006
Стратегія управління розвитком персоналу
ЛМ Черчик
272013
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області
ЛМ Черчик, ІВ Єрко, НВ Коленда, ОВ Міщенко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
23*2014
Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами
ЛМ Черчик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 233-239, 2013
232013
Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України
ЛМ Черчик
Луцьк: ЛДТУ, 2006
232006
Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах
ЛМ Черчик
Регіональна економіка, 178-182, 2009
222009
Механізм забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону: монографія
ЛМ Черчик, ОВ Мостенець
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016
20*2016
Діагностика в системі стратегічного менеджменту підприємства
ЛМ Черчик
Науковий вісник Полісся 2 (2 (10)), 150-155, 2017
19*2017
Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні
ЛМ Черчик
дис... д-ра екон. наук 8 (06), 2007
182007
Управління кадровою безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства
L Cherchyk
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 4 (12), 57-61, 2017
172017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20