Svetlana V. Glukhova Светлана Вячеславовна Глухова (ORCHID:0000-0002-8178-7532)
Svetlana V. Glukhova Светлана Вячеславовна Глухова (ORCHID:0000-0002-8178-7532)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
1532012
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства
МВ Чорна, СВ Глухова
ФО-П Шейніна ОВ, 2010
402010
Otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv
SVH MV Chorna
Kharkiv: KhDUKhT, 2012
282012
Оцiнка ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
262012
Підходи до сутності заробітної плати
СВ Глухова, АА Зотова
Молодий вчений, 698-701, 2016
222016
Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
МВ Чорна, СВ Глухова
Харків: ХДУХТ, 2012
102012
Оцінка ефективності інноваційної діяльності будівельних підприємств
СВ Глухова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04 «Економіка та управління …, 2011
102011
Сучасні підходи до визначення сутності інновацій
СВ Глухова
Економічний аналіз. Збірник наукових праць.–2008.–Випуск 3 (19), 82-84, 2008
102008
Дослідження сутності поняття" інновація" та його сучасних особливостей
МВ Чорна, СВ Глухова
Хмельницький національний університет, 2009
92009
Spontaneous flora of the Syrets Arboretum (Kyiv)
O Shynder, S Glukhova, S Mykhajlyk
Plant introduction 78, 54-64, 2018
72018
Artemisia verlotiorum (Asteraceae) in the continental part of Ukraine: now in Kyiv
SL Mosyakin, GV Boiko, SA Glukhova
Український ботанічний журнал, 3-8, 2019
62019
Формування ефективної iнвестицiйної полiтики пiдприємства: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
Харкiв: ФО-П Шейнiна ОВ, 210, 2010
62010
Formuvannia efektyvnoi investytsiinoi polityky pidpryiemstva [Formation of an effective investment policy of the enterprise]
MV Chorna, SV Hlukhova
Kharkiv: FOP Sheinina OV, 2010
62010
Дослідження сутності та взаємозв'язку понять" інноваційна діяльність" та" інноваційний процес"
СВ Глухова
Вид-во СумДУ, 2010
62010
Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств
СВ Глухова
Ефективна економіка, 2010
52010
Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства
СВ Глухова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
42013
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти
ОМ Таряник, ОА Глухова, СВ Глухова
НТК статистичних досліджень, 2008
42008
Сучасні підходи до визначення поняття" дебіторська заборгованість" підприємства
СВ Глухова, ЮВ Поп
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Методичний підхід до оцінки інноваційного ризику підприємства
СВ Глухова
НТУ" ХПІ", 2011
32011
Сутність кадрового забезпечення підприємства в стратегічному аспекті
СВ Глухова, КВ Легкобит
НТУ" ХПІ", 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20