Svetlana V. Glukhova Светлана Вячеславовна Глухова (ORCHID:0000-0002-8178-7532)
Svetlana V. Glukhova Светлана Вячеславовна Глухова (ORCHID:0000-0002-8178-7532)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
1052012
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства
МВ Чорна, СВ Глухова
ФО-П Шейніна ОВ, 2010
312010
Otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv
SVH MV Chorna
Kharkiv: KhDUKhT, 2012
17*2012
Оцiнка ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
142012
Підходи до сутності заробітної плати
СВ Глухова, АА Зотова
Молодий вчений. 2016. № 12.1 (40). С. 698–701. Е-mail: vasulara@ yandex. ua, 2016
132016
Сучасні підходи до визначення сутності інновацій
СВ Глухова
Економічний аналіз: зб. наук. пр.–Тернопіль, 82-84, 2008
112008
Оцінка ефективності інноваційної діяльності будівельних підприємств
СВ Глухова
Дніпропетровськ, 2011
92011
Дослідження сутності поняття" інновація" та його сучасних особливостей
МВ Чорна, СВ Глухова
Хмельницький національний університет, 2009
82009
Дослідження сутності та взаємозв'язку понять" інноваційна діяльність" та" інноваційний процес"
СВ Глухова
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства
СВ Глухова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
52013
Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
МВ Чорна, СВ Глухова
Харків: ХДУХТ, 2012
52012
Сучасні підходи до визначення поняття" дебіторська заборгованість" підприємства
СВ Глухова, ЮВ Поп
НТУ" ХПІ", 2013
42013
Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств
СВ Глухова
Ефективна економіка, 2010
42010
Методичний підхід до оцінки інноваційного ризику підприємства
СВ Глухова
НТУ" ХПІ", 2011
32011
Вплив світової фінансово-економічної кризи на діяльність будівельної галузі України
СВ Глухова
НДІ статистичних досліджень, 2009
32009
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти
ОМ Таряник, ОА Глухова, СВ Глухова
НТК статистичних досліджень, 2008
32008
Методика оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
СВ Глухова
Коммунальное хозяйство городов, 94-104, 2010
22010
Сутність кадрового забезпечення підприємства в стратегічному аспекті
СВ Глухова, КВ Легкобит
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Імплементація комплексної системи оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
ЄВК С.В Глухова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 135-144, 2017
12017
Організація виробництва
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, СВ Глухова, ...
НТУ" ХПІ", 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20