Підписатись
Галина Олександрівна Ковальчук
Галина Олександрівна Ковальчук
Професор кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, Київський національний
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активізація навчання в економічній освіті: навч. посіб.
ГО Ковальчук
К.: КНЕУ 293, 2003
3522003
Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц
ІА Балягіна, МА Богорад, ГО Ковальчук
К.: КНЕУ, 2005
672005
Формування професійних педагогічних умінь у студентів — майбутніх викладачів економіки. – Дис…. к.п.н. / 13.00.04. – К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 1999. – 195 с.
ГО Ковальчук
Інститут проблем виховання АПН України, 1999
381999
Формування професійних педагогічних умінь у студентів–майбутніх викладачів економіки
ГО Ковальчук
К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 1999
381999
Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: Навч. посіб.
ГО Ковальчук, НЮ Бутенко, МВ Артюшина
К.: КНЕУ, 2006
222006
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі
МВ Артюшина, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЕМ Котикова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
202007
Організація навчання з економіки: навч. посіб.
ГО Ковальчук
К.: Укр. ДПУ ім. М. Драгоманова, 2002
192002
Технології навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти (теоретико-методичний аспект) : Монографія
Г Ковальчук
КНЕУ, 2014
182014
Економіка
ГО Ковальчук, ВГ Мельничук, ВО Огнев’юк
К.: Навчальна книга, 2003
182003
Активiзацiя навчання в економiчнiй освiтi
ГО Ковальчук
152003
Активiзацiя навчання в економiчнiй освiтi: Навч. посiб.-Вид. 2-ге, доп
ГО Ковальчук
122003
Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти
ГО Ковальчук, ГА Ковальчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
92016
Методика викладання економіки
ІА Балягіна, МА Богорад, ГО Ковальчук
ІА Балягіна, МА Богорад, ГО Ковальчук:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч …, 2003
92003
Активизация обучения в экономическом образовании
ГА Ковальчук
Режим доступа: http://lybs. ru/index-15767. htm/(дата обращения 10.02. 2016), 2003
82003
Формування професійних педагогічних умінь майбутніх викладачів економіки
Г Ковальчук
Педагогіка і психологія, С. 98—103., 1999
81999
Тренiнговi технологiї навчання з економiчних дисциплiн: навч. посiб. та iн
ГО Ковальчук, НЮ Бутенко, МВ Артюшина
72006
Управління знаннями як компонент якості професійно-орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища
Г Ковальчук
Вища освіта України, 2015
62015
Формування продуктивної компетентності майбутніх економістів при вивченні економічних дисциплін
Г Ковальчук
Нові технології навчання : Наук.-метод. зб., 2007
62007
Організація навчання з економіки: Навчальний посібник
ГО Ковальчук
К.: Київський національний економічний університет, 2002
62002
Методика викладання економiки: Навч.-метод. посiб. для самост. вивч. дисц
IА Балягiна, МА Богорад, ГО Ковальчук
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20