Галина Олександрівна Ковальчук
Галина Олександрівна Ковальчук
Професор кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, Київський національний
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активізація навчання в економічній освіті
ГО Ковальчук
К.: КНЕУ, 60-65, 1999
3411999
Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц
ІА Балягіна, МА Богорад, ГО Ковальчук
К.: КНЕУ, 2005
632005
Формування професійних педагогічних умінь у студентів — майбутніх викладачів економіки. – Дис…. к.п.н. / 13.00.04. – К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 1999. – 195 с.
ГО Ковальчук
Інститут проблем виховання АПН України, 1999
391999
Формування професійних педагогічних умінь у студентів–майбутніх викладачів економіки
ГО Ковальчук
К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 1999
391999
Організація навчання з економіки: навч. посіб.
ГО Ковальчук
К.: Укр. ДПУ ім. М. Драгоманова, 2002
232002
Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: Навч. посіб.
ГО Ковальчук, НЮ Бутенко, МВ Артюшина
К.: КНЕУ, 2006
212006
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі
МВ Артюшина, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ГМ Романова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
202007
Технології навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти (теоретико-методичний аспект) : Монографія
Г Ковальчук
КНЕУ, 2014
182014
Економіка
ГО Ковальчук, ВГ Мельничук, ВО Огнев’юк
К.: Навчальна книга, 2003
182003
Активiзацiя навчання в економiчнiй освiтi
ГО Ковальчук
152003
Активiзацiя навчання в економiчнiй освiтi: Навч. посiб.-Вид. 2-ге, доп
ГО Ковальчук
142003
Методика викладання економіки
ІА Балягіна, МА Богорад, ГО Ковальчук
ІА Балягіна, МА Богорад, ГО Ковальчук:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч …, 2003
102003
Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти
ГО Ковальчук, ГА Ковальчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
92016
Тренiнговi технологiї навчання з економiчних дисциплiн: навч. посiб. та iн
ГО Ковальчук, НЮ Бутенко, МВ Артюшина
72006
Активизация обучения в экономическом образовании
ГА Ковальчук
Режим доступа: http://lybs. ru/index-15767. htm/(дата обращения 10.02. 2016), 2003
72003
Формування професійних педагогічних умінь майбутніх викладачів економіки
Г Ковальчук
Педагогіка і психологія, С. 98—103., 1999
71999
Управління знаннями як компонент якості професійно-орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища
Г Ковальчук
Вища освіта України, 2015
62015
Формування продуктивної компетентності майбутніх економістів при вивченні економічних дисциплін
Г Ковальчук
Нові технології навчання : Наук.-метод. зб., 2007
62007
Педагогічна майстерність у викладанні економічних дисциплін
ГО Ковальчук, ГА Ковальчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
52003
Методика викладання економiки: Навч.-метод. посiб. для самост. вивч. дисц
IА Балягiна, МА Богорад, ГО Ковальчук
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20