Світлана Пухно
Світлана Пухно
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, кафедра психології
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних знань
СВ Пухно
Физико-математическое образование, 2016
42016
Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ
ТММ С. В. Пухно
Міжнародний науковий журнал «Фізико-математична освіта», 2015
42015
Психологічні аспекти мотивації майбутніх викладачів фізико-математичних дисциплін
СВ Пухно
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
32014
Університетська психологія в Україні в першій половині ХІХ століття
ВТ Куєвда, ВД Потапова, ГВ Куценко
32007
Значення психологічної культури в процесі формування самооцінки професійно важливих якостей майбутнього педагога
СВ Пухно
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ …, 2018
22018
Курсова робота як різновид організації самостійної дослідницької діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
СВ Пухно
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць.–Херсон: РІПО, 162-166, 2010
22010
Формування психологічної культури майбутніх вчителів при вивченні дисципліни" Психологія"
СВ Пухно
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Теоретичні засади професійної компетентності сучасного педагога
СМ Луценко, СВ Пухно
12017
Розвиток творчих здібностей в процесі формування психологічної культури майбутніх вчителів
СВ Пухно, АВ Харченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Формування психологічної культури майбутнього вчителя як психолого-педагогічна проблема
СВ Пухно
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Психологічні ідеї ПД Юркевича–представника вітчизняної філософсько-психологічної думки XIX століття
С Пухно
Світогляд-Філософія-Релігія, 119-129, 2014
12014
Самостійна науково-дослідна робота студентів вищих навчальних закладів освіти як складова їх професійної компетентності
С Пухно
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2013
12013
Самостійна науково-дослідна робота студентів вищих навчальних закладів освіти як складова їх професійної компетентності
С Пухно
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2013
12013
ББК 88.372 я431 О 72
СБ Кузікова, Р Абрамцьов, АВ Вертель, НО Єрмакова, ВЛ Зливков, ...
2019
ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
СВ Пухно, СВ Пухно
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 229, 2018
2018
Інноваційні педагогічні технології як умова формування психологічної культури майбутніх фахівців
СЕ Важинський, СВ Пухно
м. Суми СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Особливості формування психологічної культури студентів-іноземців вищих закладів освіти України
СВ Пухно
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Редакційна колегія
СВ Пухно, АВ Ракицька, ОД Сaфiн, АК Сатова, СО Ставицька, ...
2018
Самостійна науково-дослідна робота студентів закладів вищої освіти як складова процесу формування психологічної культури майбутнього педагога
СВ Пухно
Физико-математическое образование, 2018
2018
лІТеРАТуРНий НАПРяМ ПСихОлОГІчНОї ДуМКи хVІІІ–ПеРШОї ПОлОВиНи хІх СТОлІТТя НА ПОлТАВЩиНІ
С Богданчиков, Б Братусь, А Брушлинський, О Будилова, І Данилюк, ...
СОцІАльНА ПСихОлОГІя; ПСихОлОГІя СОцІАльНОї РОБОТи, 184, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20