Natalia Chmyr, Чмир Наталія Василівна, Н. В. Чмир, N. V. Chmyr
Natalia Chmyr, Чмир Наталія Василівна, Н. В. Чмир, N. V. Chmyr
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
PROLACTIN, CORTISOL, FREE THYROXINE AND THYROID-STIMULATING HORMONE-MARKERS OF STAGING OF METABOLIC SYNDROME AS A RISK FACTOR OF CORONARY ARTERY DISEASE AND TYPE 2 DIABETES …
R Dutka, N Chmyr, H Svitlyk, Z Leontieva
Georgian medical news, 80-83, 2019
22019
Патогенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому, пов’язаного з ожирінням та їх прогностичне значення
НВ Чмир, РЯ Дутка
Буковинський медичний вісник, 127-130, 2017
12017
Діагностична та прогностична цінність гормональних показників, ліпідного спектра та ультрасонографічних параметрів міокарда при метаболічному синдромі, ускладненому хронічною …
RY Dutka, NV Chmyr, ZR Leontieva, YM Fedechko
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 17 (2), 127-135, 2021
2021
Взаємозв’язок між ступенем прояву вегетативної дисфункції, фактичним біологічним віком і рівнем адаптаційного потенціалу у студентів
ZR Leontieva, RY Dutka, NF Timchenko, NV Chmyr
Буковинський медичний вісник 24 (3 (95)), 45-52, 2020
2020
PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AT OBESITY CONSIDERED AGE AND GENDER FEATURES
N Chmyr
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 52 (1), 96-107, 2018
2018
Patogenetic and clinical features of metabolic syndrome complicated by chronic coronary (ischemic) heart disease and type 2 diabetes mellitus
RY Dutka, YM Vendzylovych, NY Chmyr, SY Sandurska, OV Konovart
Acta Medica Leopoliensia 24 (2), 10-15, 2018
2018
Прогнозування розвитку хронічної ішемічної (вінцевої) хвороби серця у пацієнтів з метаболічним синдромом при ожирінні з врахуванням вікових і гендерних особливостей
Н Чмир
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки, 96-107, 2018
2018
Патоґенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому ускладненого хронічною вінцевою (ішемічною) хворобою серця та цукровим діабетом ІІ типу
РЯ Дутка, ЮМ Вендзилович, НВ Чмир, СЮ Сандурська, ОВ Коноварт
Acta medica Leopoliensia, 10-15, 2018
2018
Оригінальні дослідження Original research
АА Антонів, ІЄ Гуменна, ВЮ Добрянська, СМ Геряк, ОВ Денефіль, ...
Буковинський медичний вісник 22 (4), 88, 2018
2018
Патогенетическое и клиническое родство течения сахарного диабета 2-го типа с метаболическим синдромом и хронической ишемической болезнью сердца
РЯ Дутка, НВ Чмир
Международный эндокринологический журнал 14 (7), 2018
2018
Роль щитовидной железы при метаболическом синдроме и в сочетании с хронической ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа
НВ Чмир
Международный эндокринологический журнал 14 (8), 2018
2018
Діагностична цінність та кореляційна взаємозалежність показників ендокринного та ліпідного обміну при метаболічному синдромі, ускладненому хронічною ішемічною хворобою серця і …
РЯ Дутка, НВ Чмир
Буковинський медичний вісник, 27-34, 2018
2018
Роль щитоподібної залози при метаболічному синдромі та в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу
NV Chmyr
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 14 (8), 740-743, 2018
2018
Патогенетична та клінічна спорідненість перебігу цукрового діабету 2-го типу з метаболічним синдромом та хронічною ішемічною хворобою серця
РЯ Дутка, НВ Чмир
Міжнародний ендокринологічний журнал, 655-660, 2018
2018
Диференційно-діаґностичні особливості метаболічного синдрому з ожирінням при наявності та відсутності хронічної ішемічної хвороби серця з врахуванням статі
РЯ Дутка, НВ Чмир
Acta medica Leopoliensia, 10-15, 2017
2017
Патогенетичний взаємозв’язок та диференціально-діагностичні критерії метаболічного синдрому при ожирінні та хронічній ішемічній хворобі серця
НВ Чмир, РЯ Дутка
Галицький лікарський вісник, 57-60, 2017
2017
DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC FEATURES OF METABOLIC SYNDROME WITH OBESITY IN THE PRESENCE OR ABSENCE OF CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE CONSIDERING GENDER DIFFERENCES
CNV DUTKA R.YA
Acta medica leopoliensia 23 (3), 10-15, 2017
2017
PATHOGENETIC AND CLINICAL PECULIARITIES OF METABOLIC SYNDROME, DUE TO OBESITY AND THEIR PROGNOSTIC VALUE
NV Chmyr, RY Dutka
Буковинський медичний вісник 21 (2 (82) p. 1), 127-130, 2017
2017
ЗМІСТ CONTENTS Ориґінальні праці Original Research
ВП Іванов, ОВ Щербак, ВЮ Масловський, ВП Щербак, РЯ Дутка, ...
ЗМІСТ CONTENTS
SV Cherniuk, RM Kirichenko, RY Dutka, NV Chmyr, KV Misyura, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20