Подписаться
Федорченко Ольга Євгеніївна
Федорченко Ольга Євгеніївна
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення
ЛВ Івченко, ОЄ Федорченко
Фінанси, облік і аудит, 197-210, 2015
582015
Удосконалення системи бюджетування на підприємстві
ОЄ Федорченко
Економіка та держава, 37-39, 2015
372015
Сутність факторингу та його роль в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві
ОЄ Федорченко
Економічний простір, 237-243, 2008
202008
Облік і аналіз розрахунків з дебіторами
ОЄ Федорченко
К.: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
192009
Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю на підприємстві
ФО Євгеніївна
Інвестиції: практика та досвід., 60-63, 2015
182015
Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості)
ОЄ Федорченко, ОЕ Федорченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
142009
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА
АВ Федорченко, ОЄ Федорченко
Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський …, 2016
82016
Досвід адаптації податкової політики та адміністрування податків до вимог ЕС
ОЄ Федорченко, ОЕ Федорченко
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015
82015
Удосконалення створення і обліку резерву сумнівних боргів
ОЄ Федорченко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
82008
Методи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві
ОЄ Федорченко, ОЕ Федорченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
72008
Школа теріологів-1996:«Аналіз фауністичних угруповань»
I Загороднюк, I Зеніна, О Федорченко, З Селюніна, О Киселюк, ...
Вестник зоологии, 1997
51997
Звіт про рух грошових коштів: адаптація відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти його формування
ОЄ Федорченко, ОЕ Федорченко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
42015
Структурні зміни у розвитку регіональних промислових комплексів як основа інноваційного розвитку економіки України
ОВ Чумак, ОК Федорченко
Економічний простір, 163-171, 2012
32012
Друга українська школа теріологів «Моніторингові дослідження i методи облику фауни»
І Загороднюк, І Зеніна, О Федорченко, Н Ружиленко
Вестник зоологии, 1996
31996
Консолідована фінансова звітність: основні аспекти
Ф Івченко
"Економіка та суспільство", 756-761, 2017
22017
Особливості імплементації Плану дій ВЕPS в Україні
ОЄ Федорченко
Рекомендовано до видання Вченою радою факультету обліку та податкового …, 2020
12020
Туристичний збір: міжнародний досвід та перспективи розвитку в умовах глобалізації
О Федорченко, Д Гновенко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2022
2022
Особливості імплементації міжнародних підходів оподаткування цифрових компаній в Україні
ОЄ Федорченко, ОЕ Федорченко, ЛА Петренко, ЛА Петренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022
2022
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ, В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНІЦІАТИВИ PILLAR
ОЄ Федорченко
Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, 536, 2022
2022
ВПЛИВ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
В Романюк, О Федорченко
Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20