Підписатись
Вельма Світлана, Velma Svitlana (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1264-9643)
Вельма Світлана, Velma Svitlana (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1264-9643)
Національний фармацевтичний університет
Підтверджена електронна адреса в nuph.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Improving a neural network model for semantic segmentation of images of monitored objects in aerial photographs
V Slyusar, M Protsenko, A Chernukha, V Melkin, O Petrova, M Kravtsov, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (2), 114, 2021
192021
Identification of heat exchange process in the evaporators of absorption refrigerating units under conditions of uncertainty
A Babichenko, J Babichenko, Y Kravchenko, S Velma, I Krasnikov, ...
Технологический центр, 2018
92018
Концепція просторового соціально–економічного розвитку регіонів в Україні
ОV Kozyreva, VA Yevtushenko, NV Demchenko, SV Velma
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (23), 379-387, 2017
7*2017
Практикум по информационным технологиям в фармации (на основе интенсивных методик обучения): Учеб. пособие для студентов фармац. вузов
НИ Лазарев, СВ Вельма
Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 264, 2002
72002
Algorithmic tools for optimizing the temperature regime of evaporator at absorption refrigeration units of ammonia production
A Babichenko, Y Kravchenko, J Babichenko, I Krasnikov, I Lysachenko, ...
Технологический центр, 2018
5*2018
Методика навчання майбутніх інженерів-технологів інформаційних технологій керування та проектування: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 02–теорія та методика навчання (технічні …
СВ Вельма
Вельма Світлана Володимирівна.–13.00, 2010
4*2010
Система моделей представлення знань з комп’ютерної підготовки інженерів-технологів фармацевтичних виробництв
СВ Вельма
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць.–Х.: УІПА–2004.–Вип …, 2004
22004
SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES TO FORM THE LIST OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR PHARMACY SPECIALIST
R Sahaydak-Nikitiuk, M Harkusha, S Barnatovych, S Velma
EUREKA: Health Sciences, 39-46, 2019
12019
Modeling of the Effect of Socio-Economic Factors on the Accessibility of Medical and Pharmaceutical Care to the Population (on the Example of Sudan)
Ievtushenko Olena M., Pestun Irina V., Mnushko Zoya M., Velma Svitlana V ...
Journal of Global Pharma Technology 11 (Issue 01 (Suppl.)), P. 355-366, 2019
12019
Мікродидактичний імітаційно-діяльнісний метод навчання дисципліни «Інформаційні технології керування та проектування»
СВ Вельма
Пробл. iнж.-пед. освiти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад, 324-333, 2009
12009
Система подання змісту технічних дисциплін згідно з державними стандартами вищої освіти
СВ Вельма
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 69-75, 2007
12007
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИРОВИНИ ЗАМІОКУЛЬКАСУ ЗАМІЄЛИСТОГО ЗА ВИМОГАМИ ДФУ
ГС Тартинська, КС Скребцова, СВ Вельма, М Бензбаір
Редакційна колегія, 167, 2023
2023
Специфіка викладання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у фізичній терапії в умовах дистанційного навчання
С Вельма
2023
Розробка методу одержання 2, 5-дизаміщених похідних 1, 3, 4-оксадіазолу
ІВ Шалаєва, ЄО Цапко, СВ Вельма, ТО Тітко
2022
Improving a neural network model for semantic segmentation of images of monitored objects in aerial photographs
O Petrova, V Slyusar, M Protsenko, A Chernukha, V Melkin, M Kravtsov, ...
Mykolayiv National Agrarian University, 2021
2021
Вивчення хлорофілів та каротиноїдів листя сансев’єри гіацинтової (Sansevieria hyacinthoides)
ВВ Вельма, ВС Кисличенко, СВ Вельма, АІ Попик, АИ Попик
2021
Одержання та оцінка фармакологічного потенціалу нових арилгідразонів
ТО Тітко, ЄО Цапко, ЄВ Курленко, СВ Вельма
2020
Сучасні підходи у викладанні інформаційних технологій забезпечення діяльності фармацевтичних підприємств
СВ Власов, ЮМ Пєнкін, ЮМ Пенкин, СВ Вельма, ММ Нессонова, ...
2019
Идентификация процесса теплообмена испарителей абсорбционно-холодильных установок в условиях неопределенности
J Babichenko, Y Kravchenko, S Velma, I Krasnikov, I Lysachenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (2 (91)), 21-29, 2018
2018
Substantiation of the mechanism of logistic expenditure minimization by subjects of the pharmaceutical industry
RV Sahaidak-Nikitiuk, SV Velma
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20