Олександр Мешко
Олександр Мешко
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
1362010
Формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх педагогів
ГМ Мешко
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального…, 2006
172006
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я Анотація
ГМ Мешко, ОІ Мешко
LBC 74.0+ 88.0 (4Pol+ 4Ukr) D 64, 206, 2012
122012
Короткий виклад курсу Історія зарубіжної школи і педагогіки: Навчальний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 1998
121998
Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату в педагогічному колективі
ОІ Мешко
Дис… ед. психол. Наук 19 (07), 1995
121995
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
112013
Вступ до педагогічної професії: Практикум. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ГМ Мешко
Т.: ТИПУ, 2008
102008
Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Практична психологія та соціальна робота, 11-16, 2008
102008
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ, 45-47, 1999
101999
Історія української школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ–Тернопіль, 1999
81999
Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції
ОІ Мешко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
72010
Професійне здоров’я педагога як об’єкт діяльності шкільної психологічної служби
Г Мешко, О Мешко
Психолог, 2007
72007
Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності
ГМ Мешко, ОІ Мешко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2005
72005
Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції
ОІ Мешко
Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 69-75, 2010
62010
Психолого–педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя
Г Мешко
Український науковий журнал Освіта регіону, 330, 2013
52013
Роль професійного самопізнання у процесі становлення педагогічної позиції майбутнього вчителя [Електронний ресурс]
О Мешко
Режим доступу: http://www. social-science. com. ua, 2011
52011
Вступ до педагогічної професії: лекції і практичні заняття: навч.-метод. посібн.[для студентів вищих педагогічних навчальних закладів освіти]/Галина Мешко
Г Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 2003
52003
Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГМ Мешко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
42017
Курс професійне здоров’я педагога в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності
Г Мешко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2014
42014
Умови професійного становлення майбутніх практичних психологів
ІВ Ендеберя
Наука і освіта, 60-63, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20