Follow
Олександр Мешко
Олександр Мешко
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
2792010
Формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх педагогів
ГМ Мешко
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального…, 2006
302006
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ 167, 1999
291999
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
282013
Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату у педагогічному колективі
ОІ Мешко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1995
251995
Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГМ Мешко
212017
Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Development and modernization of social sciences: experience of Poland and…, 2012
212012
Вступ до педагогічної професії: Практикум. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ГМ Мешко
Т.: ТИПУ, 97, 2008
212008
Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції
ОІ Мешко, ГМ Мешко
Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 69-75, 2010
172010
Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Вісник житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2005
162005
Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers
H Meshko, O Meshko, N Drobyk, O Mikheienko
Meshko H., Meshko O., Drobyk N., Mikheienko O. Psycho-pedagogical training…, 2020
142020
Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції
ОІ Мешко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
142010
Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Практична психологія та соціальна робота, 11-16, 2008
142008
Професійне здоров’я педагога як об’єкт діяльності шкільної психологічної служби
Г Мешко, О Мешко
Психолог 267, 20, 2007
112007
Короткий виклад курсу Історія зарубіжної школи і педагогіки: навчально-методичний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 1998
111998
Умови професійного становлення майбутніх практичних психологів
ІВ Ендеберя
Наука і освіта, 60-63, 2013
102013
Підготовка майбутніх учителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища у школі в контексті завдань педагогіки здоров’я
ГМ Мешко
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 5, 2011
102011
Історія зарубіжної школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ-Тернопіль, 1996
101996
Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Ужгородський національний університет, 2022
92022
Професійний стрес у діяльності педагога
ГМ Мешко
Педагогічний альманах, 95-101, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20