Follow
Олександр Мешко
Олександр Мешко
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
2622010
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
272013
Формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх педагогів
ГМ Мешко
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального…, 2006
272006
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ 167, 1999
271999
Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Development and modernization of social sciences: experience of Poland and…, 2012
212012
Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату у педагогічному колективі
ОІ Мешко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1995
211995
Вступ до педагогічної професії: Практикум. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ГМ Мешко
Т.: ТИПУ, 97, 2008
192008
Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГМ Мешко
162017
Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції
ОІ Мешко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
142010
Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Вісник житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2005
142005
Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції
ОІ Мешко, ГМ Мешко
Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 69-75, 2010
132010
Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Практична психологія та соціальна робота, 11-16, 2008
132008
Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers
H Meshko, O Meshko, N Drobyk, O Mikheienko
Meshko H., Meshko O., Drobyk N., Mikheienko O. Psycho-pedagogical training…, 2020
122020
Короткий виклад курсу Історія зарубіжної школи і педагогіки: навчально-методичний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 1998
111998
Професійне здоров’я педагога як об’єкт діяльності шкільної психологічної служби
Г Мешко, О Мешко
Психолог 267, 20, 2007
102007
Умови професійного становлення майбутніх практичних психологів
ІВ Ендеберя
Наука і освіта, 60-63, 2013
82013
Професійний стрес у діяльності педагога
ГМ Мешко
Педагогічний альманах, 95-101, 2013
82013
Підготовка майбутніх учителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища у школі в контексті завдань педагогіки здоров’я
ГМ Мешко
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 5, 2011
82011
Вступ до педагогічної професії: лекції і практичні заняття
ГМ Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 2003
82003
Історія зарубіжної школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ-Тернопіль, 1996
81996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20