Олександр Мешко
Олександр Мешко
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
1842010
Формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх педагогів
ГМ Мешко
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального…, 2006
232006
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.–Тернопіль, 2013
192013
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я Анотація
ГМ Мешко, ОІ Мешко
LBC 74.0+ 88.0 (4Pol+ 4Ukr) D 64, 206, 2012
172012
Вступ до педагогічної професії: Практикум. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ГМ Мешко
Т.: ТИПУ, 2008
142008
Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату у педагогічному колективі
ОІ Мешко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1995
141995
Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Практична психологія та соціальна робота, 11-16, 2008
132008
Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГМ Мешко
122017
Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності
ГМ Мешко, ОІ Мешко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2005
122005
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ 167, 1999
121999
Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції
ОІ Мешко, ГМ Мешко
Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 69-75, 2010
102010
Історія української школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ–Тернопіль, 1999
101999
Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції
ОІ Мешко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
92010
Короткий виклад курсу Історія зарубіжної школи і педагогіки: Навчальний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Вибрані педагогічні твори в, 242-477, 1997
91997
Професійне здоров’я педагога як об’єкт діяльності шкільної психологічної служби
Г Мешко, О Мешко
Психолог 267, 20, 2007
82007
Стан здоров’я студентів–майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти
Г Мешко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2013
72013
Емоційне благополуччя учнів як детермінанта успішності навчання
ГМ Мешко, ГО Мешко
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 9, 409-415, 2014
62014
Роль професійного самопізнання у процесі становлення педагогічної позиції майбутнього вчителя [Електронний ресурс]
О Мешко
Режим доступу: http://www. social-science. com. ua, 2011
62011
Підготовка майбутніх учителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища у школі в контексті завдань педагогіки здоров’я
ГМ Мешко
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник…, 2011
62011
Історія зарубіжної школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ-Тернопіль, 1996
61996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20