Gzhegotskyi Mechyslav
Gzhegotskyi Mechyslav
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Gastroprotective effects of flavonoids in plant extracts
OS Zayachkivska, SJ Konturek, D Drozdowicz, PC Konturek, ...
Journal of Physiology and Pharmacology. Supplement 56 (1), 219-231, 2005
2172005
Protein kinase C phosphorylates ribosomal protein S6 kinase βII and regulates its subcellular localization
T Valovka, F Verdier, R Cramer, A Zhyvoloup, T Fenton, H Rebholz, ...
Molecular and cellular biology 23 (3), 852-863, 2003
942003
Фізіологія людини
ВФ Ганонг
Львів: БаК, 2002
932002
Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини
БМ Штабський, МР Гжегоцький
Львів: Наутілус, 1999
771999
Урологія
СО Возіанов, МР Гжегоцький
762003
Protective influence of melatonin against acute esophageal lesions involves prostaglandins, nitric oxide and sensory nerves
SJ Konturek, O Zayachkivska, XO Havryluk, T Brzozowski, Z Sliwowski, ...
Journal of Physiology and Pharmacology 58 (2), 361, 2007
702007
Influence of Viburnum opulus proanthocyanidins on stress-induced gastrointestinal mucosal damage
OS Zayachkivska, MR Gzhegotsky, OI Terletska, DA Lutsyk, ...
Journal of physiology and pharmacology 57, 155, 2006
562006
Медична ембріологія за Лангманом
ТВ Садлер
Львів: Наутілус, 2001
512001
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006
БС Зіменковський, МР Гжегоцький, ОД Луцик
Львів: Наутілус 416, 2006
412006
Фізіологія людини/Гжегоцький МР
МР Гжегоцький
Філімонов ВІ, Петришин ЮС, Мисаковець ОГ–К.: Книга плюс, 2005
382005
Система крові. Фізіологічні та клінічні основи
МР Гжегоцький, ОС Заячківська
Львів: Світ 173, 2001
312001
Influence of plant-originated gastroproteciive and antiulcer substances on gastric mucosal repair
OS Zayachkivska, SJ Konturek, D Drozdowicz, T Brzozowski, ...
Fiziol Zh 50 (6), 118-27, 2004
262004
Фізіологія людини
МР Гжегоцький, ВІ Філімонов, ЮС Петришин, ОГ Мисаковець
Київ: Книга плюс, 2005
232005
EFFECTS OF NITROSATIVE STRESS AND REACTIVE OXYGEN
O Zayachkivska, M Gzregotsky, M Ferentc, A Yaschenko, A Urbanovych
Journal of physiology and pharmacology 59 (2), 77-87, 2008
212008
Стан адаптаційних реакцій у процесі корекції негативного впливу стрес-факторів хімічної природи
МР Гжегоцький
Фізіол. журн 52 (5), 47-54, 2006
142006
Досвід і проблеми запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
БС Зіменковський, МР Гжегоцький, ІІ Солонинко
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
132009
Нариси профілактичної медицини/За ред. БМ Штабського
МР Гжегоцький, ВІ Федоренко, БМ Штабський
Львів: Медицина і право, 2008
132008
Зміна показників системи холестеринового забезпечення та похідних оксиду азоту за умов корекції ранніх стадій гіпотиреозу
МР Гжегоцький, ОІ Чувашко, ОІ Турецька
Експерим. фізіол. та біохімія, 37-43, 2005
102005
Урологія: Підручник для медінститутів
СО Возіанов, МР Гжегоцький, ОВ Шуляк, ЮС Петришин, ...
К.: Вища школа, 2002
92002
Metabolic effect of amaranth oil and impulse hypoxic training under chronic fluoride intoxication and small doses of ionizing radiation
UV Konyk, MP Hzhehots' kyĭ, SM Koval'chuk
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 48 (6), 80-85, 2002
92002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20