Жанна Замай, Zhanna Zamai, Zamay Zh., Zamaj Zh.
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние гидрохимического состояния р. Стрижень на коррозионную стойкость металлоконструкций
ВГ Старчак, ЖВ Замай, ВА Дзюба
Экотехнологии и ресурсосбережение, 76-79, 2009
22009
Corrosion-electrochemical characteristics of some derivatives of quaternary imidazopyridinium salts
VG Starchak, ZV Zamai, EM Novikova, NA Kuzina, IN Kurmakova
Russian journal of applied chemistry 69 (7), 987-989, 1996
21996
Эффективность очистки сточных вод биопрепаратами Био-Р1 ПРОМ и Фуд Палп Трит
ЖВ Замай, ВА Дзюба, АЕ Замай
Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2011
12011
О коррозионно-электрохимических характеристиках некоторых производных четвертичных солей имидазопиридиния
ВГ Старчак, ЖВ Замай, ЕМ Новикова, НА Кузина, ИН Курмакова, ...
Журнал прикладной химии 69 (7), 1114-1117, 1996
11996
ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЧІА ЯК ФОРТИФІКАЦІЙНОЇ ДОБАВКИ ДО ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
ОЛ Гуменюк, ЖВ Замай, РМ Волкова, ОБ Хребтань, ВА Тітенко
Вісник ЛТЕУ. Технічні науки, 31-38, 2021
2021
ФОРТИФІКАЦІЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА ІННОВАЦІЙНИМИ ІНГРЕДІЄНТАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Ж Замай, О Гуменюк, Р Волкова, О Хребтань, С Цибуля
Технічні науки та технології, 135-144, 2021
2021
Харчові технології: методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 181" Харчові технології" галузі …
КМ Іваненко, СД Цибуля, ЖВ Замай, ОБ Хребтань
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Інноваційні технології харчових виробництв: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціальності 181 …
НП Буяльська, ЖВ Замай
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Харчові технології: методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181" Харчові технології"
ОЛ Гуменюк, СД Цибуля, ЖВ Замай, ІА Костенко, ОБ Хребтань
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Фортифікація пшеничного хліба інноваційними інгредієнтами рослинного походження
ОЛ Гуменюк, СД Цибуля, РМ Волкова, ЖВ Замай, ОБ Хребтань
2021
Використання інноваційної сировини (кіноа, чорний кмин, кунжут) та її вплив на властивості пшенич-ного хліба
ОЛ Гуменюк, СД Цибуля, ГВ Пасов, РМ Волкова, ЖВ Замай, ...
2021
Інноваційні технології харчових виробництв: методичні вказівки до організації самостійної роботи і проведення практичних занять здобувачів другого рівня вищої освіти …
СД Цибуля, ГВ Пасов, ЖВ Замай
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021
2021
Біотехнологічні процеси у харчових технологіях: методичні вказівки до організації практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого рівня вищої освіти за освітньою …
ЖВ Замай
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021
2021
Технологія молока та молочних продуктів: методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Харчові технології та інженерія» першого …
КМ Іваненко, РМ Волкова, ЖВ Замай
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Технологія зберігання і переробки зерна
КМ Іваненко, РМ Волкова, ЖВ Замай
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Можливість використання порошку із броколі та цвітної капусти в технології пшеничного хліба
ЖВ Замай, ОМ Кулініч
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2020
2020
Дослідження впливу порошку із насіння гарбуза на фізико-хімічні та органолептичні показники якості пшеничного хліба
ЮС Яцко, ЖВ Замай
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2020
2020
Дослідження можливості доочищення стічних вод молокопереробних заводів за допомогою біопрепаратів
ЖВ Замай, ВА Дзюба, НП Буяльська
Технічні науки та технології, 286-292, 2020
2020
Хімія навколишнього середовища. Частина 1. Загальна хімія
СВ Ткаченко, ЖВ Замай
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
Загальна та неорганічна хімія (Частина 1. Загальна хімія)
СВ Грузнова, ЖВ Замай
Чернігів: НУЧК імені ТГ Шевченка, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20