Подписаться
Татьяна Семакова
Татьяна Семакова
Одесский национальный политехнический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене public.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів технічних коледжів у процесі вивчення фізики
ТО Гуляєва
Київ, 2010
192010
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових …, 2012
172012
Використання інформаційних технологій під час проведення навчальних занять з природничих дисциплін у технічних коледжах
ТО Семакова, АВ Подозьорова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
72015
Вплив освітнього середовища та освітніх технологій на формування самоосвітньої компетентності молоді
ТО Гуляєва
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.–2005 …, 2005
72005
Уміння і навички самоосвітньої діяльності: змістове наповнення дефініцій
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 151-159, 2013
62013
Формування самоосвітніх умінь студентів за допомогою фізичного експерименту
ТО Семакова
Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції …, 2013
52013
Інформаційно-навчальне середовище з фізики як засіб формування самоосвітніх умінь студентів технічних коледжів
T Semakova
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 117-121, 2011
32011
З досвіду використання електронних презентацій на заняттях з фізики
ТО Гуляєва
Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка: Серія: педагогічні …, 2009
32009
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів в сучасних умовах: психологічний аспект
ТО Семакова, ЛМ Бойко, ЮО Васеньова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 106-111, 2019
22019
Інформаційно-діяльнісний підхід до формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
22017
Про стан мотивації самоосвітньої діяльності учнів і студентів та деякі шляхи її розвитку
ТО Гуляєва
Збірник наукових праць. Теорія та методика навчання фундаментальних …, 2005
22005
Теоретичні основи управління самоосвітньою діяльністю учнів і студентів під час вивчення фізики
ТО Гуляєва
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г …, 2004
2*2004
Роль засобів медіаосвіти у формуванні самоосвітніх умінь студентів технічних коледжів
ТО Семакова
URL, 0
2
Електронні навчальні курси з фізики в системі фахової передвищої освіти
TO Semakova, AV Podozyorova
Scientific notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 82-91, 2020
12020
Педагогічні умови організації навчального процесу з фізики, орієнтованого на формування пізнавальної самостійності студентів технічних коледжів
ТО Семакова, ТА Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 169-179, 2015
12015
Дистанційне навчання: за і проти
ТО Семакова, СО Заболотна
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 201-209, 2015
12015
A STUDY ON STUDENTS’MOTIVATION FOR SELF-EDUCATION
Т Семакова, Л Бойко
Актуальні питання у сучасній науці, 2023
2023
Самостійна робота як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів
ЛМ Бойко, ТО Семакова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 58-63, 2022
2022
Можливості розвитку рефлексивного мислення студентів при вивченні фізики
ТО Семакова, ЛМ Бойко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ТО Семакова
матеріалів Міжнародної міждисциплінарної конференції" УКРАЇНА-ПОЛЬЩА …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20