Татьяна Семакова
Татьяна Семакова
Одесский национальный политехнический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене public.kherson.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів технічних коледжів у процесі вивчення фізики: дис.... кандидата пед. наук: 13.00. 02/Гуляєва Тетяна Олексіївна
ТО Гуляєва
Київ, 2010
162010
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових …, 2012
72012
З досвіду використання електронних презентацій на заняттях з фізики
ТО Гуляєва
Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка: Серія: педагогічні …, 2009
32009
Вплив освітнього середовища та освітніх технологій на формування самоосвітньої компетентності молоді
ТО Гуляєва
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.–2005 …, 0
3
Використання інформаційних технологій під час проведення навчальних занять з природничих дисциплін у технічних коледжах
ТО Семакова, АВ Подозьорова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Про стан мотивації самоосвітньої діяльності учнів і студентів та деякі шляхи її розвитку
ТО Гуляєва
Збірник наукових праць. Теорія та методика навчання фундаментальних …, 2005
22005
Інформаційно-діяльнісний підхід до формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
12017
Роль фізичних задач у процесі здійснення самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
УМІННЯ І НАВИЧКИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 151-159, 2013
12013
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ТО Семакова
матеріалів Міжнародної міждисциплінарної конференції" УКРАЇНА-ПОЛЬЩА …, 2017
2017
Педагогічні умови організації навчального процесу з фізики, орієнтованого на формування пізнавальної самостійності студентів технічних коледжів.
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 169-179, 2015
2015
Дистанційне навчання: за і проти.
ТО Семакова, СО Заболотна
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 201-209, 2015
2015
З досвіду реалізації міжпредметних зв’язків у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
2014
Про досвід впровадження громадянської освіти в навчальний процес політехнічних коледжів.
ЛС Осадча, ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 231-238, 2013
2013
USE OF SUMS AT PHYSICS IN THE PROCESS OF ABILITIES AND SKILLS FORMING OF STUDENTS SELF-EDUCATION
TО Semakova, OP Silishchenko
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 305-311, 2013
2013
Про організацію навчання фізики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації технічного профілю
ТО Семакова
Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка: Серія: педагогічні …, 2013
2013
Про можливості використання фізичного експерименту в системі професійної освіти
ТО Семакова
Наукові записки.Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної …, 2013
2013
Теоретичний матеріал з фізики як змістовий компонент методичної системи формування самоосвітніх умінь студентів
ТО Семакова
Зб. наук. праць. Педагогічні науки, 255-260, 2012
2012
Інформаційно-навчальне середовище з фізики як засіб формування самоосвітніх умінь студентів технічних коледжів
Т Семакова
Інформаційні технології в освіті, 117-121, 2011
2011
ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА ПО ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, 117-121, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20