Райко Диана Валериевна
Райко Диана Валериевна
НТУ "ХПИ", факультет экономической информатики и маркетингового менеджмента
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація
ДВ Райко
ВД" ІНЖЕК", 2008
542008
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
422012
Стратегiчне управлiння розвитком маркетингової дiяльностi: методологiя та органiзацiя: монографiя
ДВ Райко
152008
Визначення розвитку промислового підприємства
ДВ Райко
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2007
112007
Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового підприємства
ДВ Райко, ДВ Райко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
102011
Економічна оцінка споживацької привабливості інноваційних товарів
ДВ Райко
Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2003
82003
Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону
ДВ Райко
ВГО" Украинская Ассоциация Маркетинга", 2012
52012
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс
ПГ Перерва, СМ Ілляшенко, НІ Чухрай, ПМ Цибульов, ГІ Груба, ...
НТУ" ХПІ", 2011
52011
Підприємство, партнер, споживач: теорія та практика взаємодії
ДВ Райко
ВД" ІНЖЕК", 2010
42010
Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи маркетингу на підприємстві
ДВ Райко, ЛЕ Лебедєва
Сумський державний університет, 2014
32014
Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи маркетингу на підприємстві
ДВ Райко, ЛЕ Лебедєва
Сумський державний університет, 2014
32014
Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб
ДВ Райко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 155-166, 2011
32011
Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб
ДВ Райко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 155-166, 2011
32011
Методологічний підхід до формування та реалізації стратегій маркетингової діяльності підприємства
ДВ Райко
ДП" Укртехінформ" МОН України, 2009
32009
Методологічний підхід до оцінювання готовності споживачів
ДВ Райко
Таврический национальный университет им. ВИ Вернадского, 2009
32009
Формулювання особливостей стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності підприємства, що полягають у розгляді системи" Споживач-Підприємство-Партнер" за властивостями
ВД Райко
Донецький національний технічний університет, 2007
32007
Обоснование теории стратегического управления развитием маркетинговой деятельности промышленного предприятия
ДВ Райко
Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца, 2007
32007
Розробка економіко-математичної моделі формування бюджету інформаційної взаємодії підприємства з партнерами і споживачами
ДВ Райко
Запорізький національний університет, 2010
22010
Методичне забезпечення формування стратегій інформаційної взаємодії підприємства з партнерами і споживачами
ДВ Райко
Буковинська державна фінансова академія, 2009
22009
Генезіс поняття привабливості партнерів
ДВ Райко
Прикарпатський національний університет, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20