Аліна Троян
Аліна Троян
Національний університет біоресурсів і природокористування України, факультет аграрного менеджменту
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання
АВ Троян
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", 2014
202014
Класифікація та можливості досягнення конкурентних переваг підприємством
АВ Троян
Ефективна економіка, 2013
122013
Проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств
АВ Троян
Сталий розвиток економіки, 98-107, 2013
72013
Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах
ТІ Балановська, ОП Гогуля, АВ Троян
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 21-35, 2015
32015
Інноваційні підходи до формування системи управління якістю сільськогосподарського підприємства як спосіб адаптації до вимог ринку
ТІ Балановська, ОП Гогуля, АВ Троян, ЗП Борецька
Біоресурси і природокористування 5 (5-6), 2013
22013
Рeculiarities and prerequisites of transition of ukrainian agricultural sector to sustainable development
AT Lesya Zaburanna
International Scientific Electronic Journal «Earth Bioresources and Life …, 2013
1*2013
Profitability analysis of digitalization of precision farming
TI Balanovska, OP Gogulya, AV Troian, BO Yazlyuk
International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (6, 1030, 2020
2020
Profitability of Digitalization on the Example of Precision Farming
BOY T.I. Balanovska, O.P. Gogulya, K.V. Koshchenko, A.V. Troian
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 18-22, 2019
2019
USING OF FUZZY MODELLING IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
AT T. Balanovska, N. Drahnieva
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 22-30, 2019
2019
Управління бізнесом
АВ Троян, ТI Балановська
НУБіП України, 2019
2019
Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
АВ Троян, ТI Балановська, ОП Гогуля
ЦП" Компринт", 2018
2018
Роль стратегічного управління в інтегрованих корпоративних структурах.
ТА В.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи ефективних …, 2017
2017
Providing reasoning for activation factors of agricultural enterprises’ development in response to demand of modern market
АVT T.I. Balanovska, O.P. Gogulya
SWorldJournal, 375-390, 2017
2017
Словник-довідник з менеджменту
АВТ Т. І. Балановська, О. П. Гогуля
К.: ЦП «Компринт», 2016
2016
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Економічна кібернетика»
АВТ Т. І. Балановська, О. П. Гогуля
К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016
2016
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління персоналом» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент»
АВТ Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, Н.І. Драгнєва, К.П. Драмарецька
К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016
2016
Методичні рекомендацій до вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»
ГІО Троян А.В.
2015
Методичні рекомендації до вивчення дисцинпліни «Комплексна система управління якістю праці» для підготовки магістрів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування»напряму 6 …
ДНІ Троян А.В., Горго І.О.
2015
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Управління персоналом» для студентів ОС «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму …
ТI Балановська, ОП Гогуля, КП Драмарецька, ОВ Новак, АВ Троян
2015
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи менеджменту" для студентів ОС “Бакалавр” галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050701 …
ТI Балановська, ОП Гогуля, КП Драмарецька, АВ Троян
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20