Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Міністерство освіти і науки України
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
КО Данюк, РВ Скляр, РВ Скляр
Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі …, 2020
1842020
Інженерна та комп’ютерна графіка: підручник
ВЄ Михайленко, ВМ Найдиш, ВМ Найдыш, АМ Підкоритов, ІА Скидан
Вища школа, 2000
117*2000
Інженерна та комп’ютерна графіка: підручник
ВЄ Михайленко, ВМ Найдиш, ВМ Найдыш, АМ Підкоритов, ІА Скидан
Вища школа, 2000
1082000
Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення)
ВЄ Михайленко, МІ Яковлєв
К.: Каравела, 304, 2004
692004
Алгебра БН-исчисления
ВМ Найдыш, ИГ Балюба, ВМ Верещага
КНУБА, 2012
632012
Феномен власності як об'єкт філософського дослідження за ранніми творами К. Маркса
РВ Михайленко
Київ, 2002
482002
Основи прикладної дискретної геометрії
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш, ВМ Малкіна
" ЛЮКС", 2007
472007
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 65-73, 2015
442015
Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві: навч. посібник
ВТ Надикто, МЛ Крижачківський, ВМ Кюрчев, СЛ Абдула
352005
Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується
YA Vasyuk, RI Oleksenko
Філософські обрії, 124-135, 2017
342017
Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: монографія
ТІ Яворська
ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2012
322012
Обґрунтування параметрів та режимів роботи протитечійно-струменевого диспергатора молока
КО Самойчук
322008
Великі ссавці Південної України в ХХ ст.(динаміка ареалів, чисельності, охоро-на та управління)
АМ Волох
Київ: НАН України, ін.-т ім. ІІ Шмальгаузена, 2004
322004
Дискретное интерполирование плоских одномерных обводов с закономерным изменением кривизны
ЕА Гавриленко
ТГАТА, 2004
282004
Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації
РІ Олексенко
Гілея: науковий вісник, 230-232, 2015
272015
Філософііа ринкових відносин: становленніа та розвиток в Украіні в період глобалізації та інформаційної революції: соціално-філософський аналіз
РІ Олексенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2013
262013
Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання
РІ Олексенко
Агросвіт, 41-45, 2010
262010
Концептуальні пріорітети формування сучасної людини економічної
РІ Олексенко, ВВ Молодиченко, РИ Олексенко, ВВ Молодыченко
ЗДІА, 2017
252017
Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу
РІ Олексенко
ФОП Однорог ТВ, Мелітополь, 2017
252017
Інвестиційна привабливість України
ГІ Грицаєнко, МІ Грицаєнко
Акад. екон. наук України, Ін-т екон. і соціал. наук Вроцлав. природ. ун-ту …, 2017
252017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20