Ярослав Пасько / Pasko Yaroslav(w)
Ярослав Пасько / Pasko Yaroslav(w)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Громадянське суспільство і національна ідея: Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси
ІТ Пасько, ЯІ Пасько
Донецьк: Східний видавничий дім, 1999
831999
Соціальна держава versus громадянське суспільство: співпраця versus протистояння: монографія
ЯІ Пасько
Парапан, 2008
742008
Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення (соціально-філософський аналіз)
ЯІ Пасько
К, 1998
171998
Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії
ЯІ Пасько
Т. Шевченка, 2008
92008
Плавильний басейн донецької ідентичності
І Пасько, Я Пасько, Г Коржов
Критика.-2006.-Рік Х, Число 9 (107), 2-5, 2006
72006
Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
Я Пасько
72006
Демократичне суспільство у сучасній Європі: досвід та перспективи
ЯІ Пасько
Донецький вісник НТШ 1, 20-27, 2001
52001
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
5*1997
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
5*1997
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
5*1997
Соціокультурні чинники громадянського суспільства: Центральна Європа та Україна
А Білоус, Я Пасько
Схід, 2009
42009
Соціокультурні чинники громадянського суспільства: Центральна Європа та Україна
А Білоус, Я Пасько
Схід, 2009
42009
Держава і громадянське суспільство: диктатура загального або демократія одиничного
Я Пасько
Громадянське суспільство як здійснення свободи: Збірник наукових праць, 106–116, 2006
42006
Українське суспільство в антиномічному контексті свободи і несвободи [Електронний ресурс]
ЯІ Пасько
Режим доступу: http://www. iai. donetsk. ua/_u/iai/dtp/CONF/3_2004/articles …, 2004
42004
Громадянське суспільство: Східна Європа і перспективи України
ЯІ Пасько
Схід, 1997
41997
Громадське суспільство на тлі європейської історії
ЯІ Пасько
Генеза. Філософський альманах, 1997
41997
Громадянське суспільство на тлі європейської історії
Я Пасько
Ґенеза, 1997
41997
Пострадянська інтелігенція: ціннісна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку
ЯІ Пасько
Філософська думка, 27–42, 2014
3*2014
Ukrainian National Identity in the Context of the Process of Globalization
Y Pasko
Eastern Europe in the Challenges of Globalization 27, 239–249, 2005
32005
Громадянське суспільство і перспективи його формування в Україні
ЯІ Пасько
Мультиверсум.–1999.–Вип 6, 203-207, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20